25 september 2012

MINA BUDGETFRÅGOR

Den politiska majoriteten i Jönköping satsar en hel miljon på att ta fram ett handlingsprogram för att utveckla de kreativa och kulturella näringarna. Det blir cirka 650 000 kr mer per år till konstnärlig utsmyckning av offentliga lokaler och så köps det in en ny bokbuss. Vårt kulturella anseende ska öka och därför är jag glad för att vi i dessa tuffa ekonomiska tider ändå kan satsa på kulturen. Dessutom har Marika Lagercrantz, Sveriges kulturråd i Berlin, tackat ja till vår inbjudan att delta vid Länsmuseets nyöppning i mars 2013 :)

Vi har dessutom enats om att under två år bekosta en företagarskola på Öxnehaga med 1 miljon kr per år. Förhoppningen är att vi därutöver ska få medfinansiering med ca 500 000 kr per år från aktörer som vi redan vidtalat. Ca 125 000 kr satsas dessutom på ett särskilt anslag till kulturnämnden och fritidsnämnden för att öka barn och ungas möjligheter till en god fritid på Öxnehaga och Österängen.

Särskilt nöjd är jag med det historiska beslutet att beköna (ja, det heter så) kommunens mål för god ekonomisk hushållning. Det innebär att könsuppdelad statistik ska redovisas, kommenteras och analyseras i årsredovisningen. Om skevheter upptäcks ska nya mål formuleras och åtgärder vidtas!!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...