1 september 2012

ORDFÖRANDESKAPET I LIBERALA KVINNOR

Ni som är trogna bloggläsare vet att jag kandiderat till ordförande i Liberala kvinnors (LK) centralstyrelse. Valberedningen valde ut tre av oss som tänkbara kandidater till ordförandeskapet, bl a mig. Efter att den som föreslagits som vice ordförande valt att ändå kandidera till ordförande, bestämde jag mig idag för att också kandidera till ordförandeskapet. Tydligen har det aldrig tidigare hänt att någon motkandiderat i Liberala kvinnor, som jag ser det är det ett tecken på att förbundet nu uppnått en helt annan popularitet än tidigare.

Så varför kandiderar jag till ordförande? Jo - jämställdhet var det som fick mig att bli politiker och när Birgitta Ohlsson blev ordförande blev jag medlem i LK. Jag tycker att LK har utvecklats fantastiskt de senaste åren och skulle gärna vilja vara med och fortsätta den utvecklingen. Jag är väldigt målmedveten och resultatinriktad och jag tror därför att jag skulle kunna bidra till LK:s positiva utveckling. Dessutom ser jag att det kan bli synergieffekter med mitt arbete som kommunalråd med ansvar för jämställdhet.

Min vision är att vidareutveckla LK till Sveriges första jämställda politiska fokusförbund. Jag vill ha fler liberaler som arbetar för jämställdhet och fler liberaler som är jämställda. LK bör vara FP:s informella spjutspets för jämställdhet och bana väg där FP av allianslojalitet inte har samma rörelsefrihet. Jag tror på samverkan. LK och Folkpartiet behöver komplettera och stärka varandra. Jag vill lyfta fram det jämställdhetsarbete som görs i regeringen och därför behöver LK ha en god relation till jämställdhetsministern och till partistyrelsen. Vi behöver få fler män engagerade och motiverade, fokusera på jämställdhet som ett medel snarare än ett mål och få FP och LK att vara jämställda förebilder. Jag vill fokusera på nationellt arbete med sikte på valet 2014.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...