12 oktober 2012

BETYDELSEN AV ATT STÖDJA LIBERALA KVINNOR

Under mina 18 år som åklagare är jag mest stolt över att ha kunnat hjälpa så många kvinnor och barn till bättre möjligheter i livet. Att jag överhuvudtaget gav mig in i politiken beror på den styrka jag fick i det kvinnliga internationella nätverket Ladies Circle, där jag fick förtroendet att vara både ordförande och distriktsordförande. Men grunden har naturligtvis lagts av mina föräldrar Anita och Bengt Harding, som uppfostrat mig till en jämställd kvinna och som kämpat för jämställdheten i politiska sammanhang, såväl på kommunal nivå som i riksdagen. Dessutom har jag oerhört mycket stöd av min mycket jämställda man!

Genom åren har jag fått ett fantastiskt stöd av folkpartister för att nå inflytelserika politiska poster. Inger Thapper, tidigare distriktsordförande i Liberala kvinnor, var den som fick mig att kandidera i valet 2006. Bengt Göransson, tidigare kommunalråd, som under sin politiska karriär stöttat kvinnliga politiker, och hans fru Anta stöttade även mig på ett enastående sätt när det var extra tufft. Även andra kvinnor och män i Folkpartiet, främst äldre med lång politisk erfarenhet, har stöttat mig. Senast har Liberala kvinnor i Jönköpings län nominerat mig till ordförande i Liberala kvinnors centralstyrelse - en ära!

Det stöd jag fått har gjort det möjligt för mig att bli ordförande i FP, kommunens allra första kvinna på posten som ordförande i kommunfullmäktige och nu kommunalråd. Min ambition är att ge andra kvinnor motsvarande stöd. Jag är mentor åt en ung lovande folkpartist, jag har fått med flera kvinnor i vårt välfärdsteam och jag har fått med flera kvinnor i vår studiecirkel om bolagsstyrelsearbete. Jag har också skickat ut mitt projektarbete, om vad man bör tänka på om man vill bli kommunalråd, till alla distriktsordförande i Liberala kvinnor i förhoppningen att stötta fler liberala kvinnor ute i landet. Numera är jag också med i Zonta, ett annat internationellt kvinnligt nätverk, som stöder kvinnor i hela världen.

Om jag väljs till ordförande i Liberala kvinnor under helgens landsmöte i Västerås så får ni en kvinna som av tacksamhet för det stöd hon fått i livet vill ge andra liberala kvinnor motsvarande stöd!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...