19 oktober 2012

EN FÖRLORAD ÅKLAGARGENERATION

Som ni kanske såg i artikeln i Jönköpingsposten så anser jag att Åklagarkammaren i Jönköping inte är en jämställd arbetsplats. Jag tänker inte utlämna några personliga detaljer men jag är uppriktigt bekymrad över framtiden. Jag är bekymrad över den förlorade generationen kvinnliga åklagare. De senaste åren har fem kvinnliga åklagare med lång yrkeserfarenhet slutat, inkl jag själv. Alla har gått vidare till högre tjänster - rådmän, vice chefsåklagare och kommunalråd. Åren dessförinnan bytte lika många kvinnliga åklagare till andra åklagarkamrar. Sammantaget innebär det att Åklagarkammaren i Jönköping har tappat en hel generation erfarna kvinnliga åklagare, i princip alla kvinnor över 40 år. Vad betyder det för rättssäkerheten i Jönköpings län?

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...