17 oktober 2012

FRÅN RÅDHUSET TILL SKATTEVERKET

Under förmiddagen var det sammanträde med kommunstyrelsen (ks). Största ärendet var budgeten men budgetdebatten och det avgörande beslutet tas inte förrän på kommunfullmäktige nästa torsdag. Fick sedan ett trevligt samtal från en revisionsfirma som är intresserad av att på något sätt bidra till Öxnehaga Företagarskola! Ingvar Åkerberg och jag hade som vanligt i samband med ks en gemensam och givande lunch med samtal om både stort och smått. På vägen tillbaka till Rådhuset slank jag in på Galleri Blå för att skriva under hyresavtalet inför min utställning.

Under eftermiddagen var det möte med Välfärdsutskottet, där vi framförallt fick information om problematiken kring funktionshinderomsorgen och kommunens framgångsrika verksamhet med sommarjobb resp feriepraktik. Under eftermiddagen fick jag glädjande nog ett samtal från konstnären Lennart Joanson som jag bjudit in till Rådhuset på fika eftersom jag har några av hans fina tavlor på mitt tjänsterum. Avslutade sedan dagen med tre timmars bokföringsinformation på Skatteverket. På vägen hem hade jag ett mycket bra samtal med folkpartisten Torgil Danielzon - tack för att du finns!!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...