16 oktober 2012

HÖG KOMPETENS
Åter i vardagen. På andra dagen av Liberala kvinnors landsmöte tog jag tacksamt emot många glada tillrop efter lördagens utfrågning - de värmde mitt hjärta! Igår tilbringade jag hela arbetsdagen på mitt tjänsterum med diverse förberedelser. Under kvällen var det möte med FP:s välfärdsteam med ovanligt många och två helt nya deltagare. Vi kom ganska långt i vår planering inför nästa paneldebatt om familjehem som sannolikt kommer gå av stapeln den 21 januari 2013 och bjuda på en mycket kompetent panel!

Idag fick jag besked om att ny ordförande för Personalutskottet blir Anne-Marie Grennhag och att ny ordförande för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden blir Carin Berggren. Väldigt glädjande att fler ledande politiska uppdrag bemannas med kompetenta kvinnor - är så stolt över den politiska majoriteten i Jönköpings kommun! Under eftermiddagen idag höll vi intervjuer med några av kandidaterna till tjänsten som kulturchef, på fredag fortsätter vi. Känns verkligen härligt att ha så många sökande som håller hög kvalitet!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...