2 oktober 2012

JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION

Igår var jag kompledig igen efter vårt intensiva budgetarbete. Glädjande nog hann min man under morgonen anmäla oss båda till Vätternrundan 2013 innan de 20 000 platserna, efter bara 3 timmar, var slut! Själv passade jag på att delta i Föreningen Kvinnomuseet Amalias sopplunch där kommunens personalchef Ylva Millback berättade om sina erfarenheter som kvinna och ledare. På ett humoristiskt men tankeväckande sätt talade hon om betydelsen av att se saker ur olika synvinklar och om finessen med att vara lugn på ytan. På kvällen var det möte på yngste sonens skola inför gymnasievalet. Väldigt mycket information att ta till sig, tur att sonen redan har sin inriktning någorlunda klar!
I förmiddags var det dags för rekryteringsdialog med kommunala nämnder och bolag utifrån jämställdhets- och mångfaldsperspektiven. Det blev ett mycket givande möte med föredrag av Seroj Ghazarian från Göteborg. Seroj beskrev bl a människans inre som leksaken i ett kinderägg (!) och menade att vi måste ta oss förbi foliet och chokladhöljet för att kunna se det värdefulla. Dessutom fick vi information från kommunens bästa förvaltningar (fritids och social) samt bästa bolag (Vätterhem och Elmia) på de här frågorna. Känner mig oerhört stolt över det goda arbete som pågår! Inser samtidigt att det finns väldigt mycket kvar att göra men att den här dialogen var ett stort steg i rätt riktning.
Under eftermiddagen var det möte med Jämställdhets- och integrationsutskottet där vi bl a fördjupade oss i den låga förvärvsfrekvensen för utrikes födda kvinnor i våra prioriterade områden. Vi enades också om att flera av de kommunala bolagen bör undantas från rapporteringsskyldighet avseende integration och jämställdhet, en fråga som därför kommer tas upp som ett ärende på kommunfullmäktige i november. Efter arbetet var det dags för Folkpartiets studiecirkel om arbete i kommunala bolagsstyrelser. Nu dags att förbereda morgondagens möte och presskonferens gällande förstudien om utvecklat samarbete mellan Arkiv, Bibliotek och Museer.


Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...