9 oktober 2012

JÖNKÖPINGSKULTURENS ANSEENDE ÖKAR

Enligt delårsrapporten jan-aug 2012 ger 53 % av invånarna i Jönköpings kommun betyget 8 eller högre på en tiogradig skala på frågan "Hur ser du på tillgången till kulturevenemang?" Resultatet överstiger vårt mål med inte mindre än 7 %. Sedan 2008 har resultatet varit 44 % som högst. Målet för 2012 sattes därför till 46 % och åren därefter till 47 %. Verkligen mycket glädjande att invånarnas nöjdhet ökat så dramatiskt redan! Är övertygad om att Spira är en stark bidragande faktor men nöjdheten ökar även med bibliotek resp utställning/konst.
Av Medborgarundersökningen 2012 kan man konstatera följande avseende kulturen:
  • Nöjdheten med såväl bibliotek som utställning/konst och teater/konserter har ökat det senaste året, om än marginellt (med mellan 0,1-0,4 i index)
  • Nöjdheten i Jönköping är högre (index 71) än i genomsnittet av de 115 jämförda kommunerna (61). 
  • Kvinnor är mer nöjda än män (betygsindex 74 mot 68). 
  • Invånarna mest nöjda i åldern 18-24 år resp 75 år eller äldre.
  • Av 14 jämförda verksamheter är medborgarna mest nöjda med vatten och avlopp (index 83), räddningstjänsten (index 79) och kulturen (index 71).

Uppdaterad blogg

Så har jag då ännu en gång uppdaterat min blogg! Tiden går så fort! Här hittar du nu enkelt både min senaste film på Youtube och min (och An...