13 oktober 2012

LIBERALA KVINNOR

Så var då omröstningen på Liberala kvinnors landsmöte i Västerås avklarad. Om ni missat det så var vi tre kvinnor som kandiderade till posten som ordförande - Anna Steele (nominerad av valberedningen), Fatima Svanå och jag. Trots att jag varken varit aktiv i Liberala kvinnor eller sitter i riksdagen fick jag faktiskt näst flest röster, vilket innebar att jag och Anna Steele gick vidare till en ny omröstning. I den omröstningen vann Anna Steele med god marginal. Till posten som vice ordförande var bara Fatima föreslagen. Jag valde att inte kandidera till den posten för jag tycker att Fatima förtjänar den efter att ha haft den i två år. Följden blev att jag blev vald till ordinarie styrelseledamot.

Styrelsen består av väldigt kompetenta kvinnor, förmodligen en av de mest kompetenta styrelser jag suttit i. Det ska bli en ära att få arbeta för Liberala kvinnor och jag tror att Anna och Fatima kommer att göra ett riktigt bra jobb som presidie. Bonnie Bernström avgår imorgon som ordförande. Hon har gjort ett bra jobb i styrelsen och har lagt en bra grund för det fortsatta arbetet, inte minst genom att hon lyckats få omfattande projektmedel beviljade till Liberala kvinnor. Sammantaget känner jag mig mycket trött men mycket nöjd. Lena Skaring Thorsén, Inger Gustafsson (som själv suttit i denna styrelse 2005-2008) och Helena Berggren pläderade så väl för mig och jag fick mycket beröm för hur jag svarade på utfrågarnas frågor. Ser nu fram emot att tillsammans med Liberala kvinnor göra en god insats för jämställdheten i Sverige. Sov gott vänner!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...