12 oktober 2012

PRIORITERADE POLITISKA FRÅGOR

Liberala kvinnors politiska plattform innehåller fn nästan 140 punkter. Efter landsmötet i helgen lär plattformen uppgå till nästan 200 punkter. Självklart måste det vara Liberala kvinnors ambition att genomföra eller påbörja genomförandet av många av dessa punkter varje år. För mig är dessa frågor prioriterade:

• 40-60 representation bland FP:s representanter i kommunala bolagsstyrelser

• Fler män i förskolan

• Tillfällig föräldrapenning för betalning av hushållsnära tjänster vid vård av sjukt barn

• Stöd till mansmottagningars och mansjourers verksamhet

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...