9 november 2012

INTEGRATION OCH KULTUR

I onsdags deltog jag på mötet med Råslätts områdesgrupp. Vi pratade om den lyckade Stadsgårdsfesten och jag informerade om Företagarskolan. På eftermiddagen möte med personal från Stadskontoret och Destination Jönköping för att förbereda Företagarskolan. Tanken är att Leif Wetterö ska vara projektledare på halvtid och det finns en lokal ledig på Öxnehaga. Senare under eftermiddagen fick jag besök av konstnären Mario Rojas som hade många frågor om utvecklingen av kulturen i Jönköping.

Igår besökte jag Kulturskolans nya lokaler på Tändsticksområdet. Rektorn Lisbeth Hultberg visade mig alla de nya, fantastiska ytorna och berättade om den verksamhetsutveckling som pågår. Idag har jag haft möte med Sergei Muchin, Mats Berggren, Ulf Linnman och Helle Solberg om hur vi kan arbeta för högre konstnärliga utbildningar i Jönköping, "kulturspetsning" av befintliga utbildningar och utökad samverkan för att få fler kreativa människor att söka sig till och stanna i Jönköping. Kulturen är verkligen på frammarsch i Jönköping!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...