17 november 2012

KULTURSKOLAN GÖR JÖNKÖPING VARMARE OCH VACKRARE
Idag hade jag den stora glädjen att vara med och inviga vår fantastiska kulturskolas nya lokaler. Eftersom alla goda ting är tre hade jag tagit med mig tre ljusstakar. De fick symbolisera de ca 25 olika rum och mötesplatser som finns i de nya lokalerna. I varje ljusstake fanns ett värmeljus som fick symbolisera de 2 300 elever som går på kulturskolan just nu och alla andra elever som kulturskolan når genom sin verksamhet ute i våra skolor och genom Skapande skola.

På scenen hade jag med mig en lärare som fick symbolisera de 50 lärare som arbetar i lokalerna. En av de lärare som med stort tålamod och stor passion lär barnen allt de kan om kultur. Kulturen är ett av de verktyg som behövs i livets verktygslåda och kulturskolans fantastiska lärare lär våra barn hur de kan använda detta verktyg.

Symboliskt överlämnade jag sedan lokalen (ljusstakarna) till tre elever på scenen och läraren fick symboliskt äran att tända kulturens låga hos varje elev. Eleverna kunde sedan, upplysta av dessa lågor, föra ut kulturen i samhället (genom att ställa ljusstakarna på ett bord). Ute i vår kommun kan sedan dessa elever, i sin tur, tända kulturens låga hos andra. Så genom barnens och ungdomarnas kultur blir vårt Jönköping både varmare och vackrare, även för de som inte längre är barn.

Det är med stolthet jag, som ansvarigt kommunalråd, konstaterar att ännu ett av de kulturella mål vi satte upp i kommunprogrammet har uppnåtts!


Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...