4 december 2012

Intensiva dagar

Fyllde 47 år i söndags. Blev uppvaktad både av man, barn och föräldrar - mycket trevligt! Tillbringade sedan fem timmar på Galleri Blå. Tyvärr kom det bara ett par besökare, tror julskyltningen lockade mer... Avslutade dagen med en god middag med hela familjen!

Igår var det möte med Ledningsutskottet. Därefter styrelsemöten med fyra av de kommunala bolag som jag är ersättare i. En gång om året ska ersättare kallas för att få information om bolagens verksamhet. Personligen tycker jag att mötena var alldeles för korta och jag yrkade därför att nästa års informationsmöten blir betydligt fylligare. Avslutade dagen med två timmar på Galleri Blå.

Idag hade vi ett första möte angående den politiska majoritetens beslut att under 2013 ta fram ett handlingsprogram för att utveckla de kreativa och kulturella näringarna. Efter en del brainstorming enades vi bl a om att samordningsansvaret läggs på Destination Jönköping. Under eftermiddagen möte med Jämställdhets- och integrationsutskottet, där vi framförallt beslutade om en dialog med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsavdelningen avseende den låga sysselsättningsgraden på våra prioriterade områden, gav ett uppdrag till stadsdirektören avseende jämn könsfördelning i ledningen i kommunala bolag samt beslutade att bevilja anslag till det pågående integrationsprojektet på Österängen. Avslutade med två timmar på Galleri Blå.

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...