30 januari 2013

Handlingsplan mot våld i nära relationer i Jönköpings län


Under tisdagen och onsdagen har jag deltagit i LFA-dagar som anordnats av Länsstyrelsen på Hooks herrgård om våld i nära relationer. Efter en särskild metod, LFA, ledde Karin Mernelius (se bilden) oss igenom problemanalys, målformulering, aktivitetsplanering och riskanalys. Det var en enorm kick att träffa alla dessa engagerade människor från socialtjänsten, landstinget, polisen, kvinnojourer m fl. Verkligen inte ofta man deltar i sammanhang som ger en sådan energi! Det blev så påtagligt hur starkt jag brinner för de här frågorna och jag är oändligt stolt och tacksam över att få vara med och lägga grunden till en handlingsplan mot våld i nära relationer i Jönköpings län!!

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...