21 januari 2013

Skolan – extra viktig för familjehemsbarnenUnder kvällen arrangerade Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med Folkpartiets välfärdsteam en arena för diskussion om skolans betydelse för familjehemsplacerade barn. Drygt 20 personer deltog och jag var samtalsledare. Astrid Hyllsjö inledde på ett något okonventionellt sätt genom att ge en inblick i ett barns känslor och upplevelser före och efter familjehemsplacering. Skolkonsulenten Johan Öjeheim lyfte fram det starka sambandet mellan barns läskunnighet och deras skolresultat och berättade om ett parläsningsprojekt som genomförts. Forskaren Martin Hugo betonade vikten av lärarnas människosyn och förhållningssätt och förklarade hur avgörande det är att visa att man bryr sig. Socialförvaltningens utvecklingsledare Marie Andréasson fäste vår uppmärksamhet på allt det goda arbete som görs och den nya handbok som helt nyligen tagits fram för placerade barns skolgång och hälsa. Regionförbundets utvecklingsledare Sofia Lager Millton informerade om utvärderingen av parläsningsprojektet och visade den nya handboken för barn och unga i familjehem och HVB. Sammantaget blev det uppenbart hur viktig skolan och positiva förväntningar är för familjehemsplacerade barn och att ansvariga myndigheter behöver samverka ännu mer.

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...