5 mars 2013

Budget, akvareller, sysselsättning och upphandling

Igår var det budgetdialog hela dagen med stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden, tekniska nämnden, socialnämnden och äldrenämnden. Många stora utmaningar här också! Efteråt slank jag in på Galleri Kiro för att titta på Ingrid Hultbergs jättefina akvareller. Ingrid besökte min utställning i december och hade därför bjudit in mig till sin utställning. Trevligt med konstnärligt utbyte :)

Idag sammanträde med Jämställdhets- och integrationsutskottet där vi påbörjade en dialog med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsavdelningen om den låga sysselsättningen på våra fyra prioriterade bostadsområden. Dialogen fortsätter i maj. Vi fick också en första information om det arbete som påbörjats med upphandling för jämställdhet - en mycket viktig fråga som jag länge velat ha upp på bordet.

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...