3 mars 2013

Från deltid till Limoncino

I torsdags var det sammanträde med kommunfullmäktige. Jag begärde ordet när det gällde deltidslöner. Eftersom en tredjedel av de kommunanställda kvinnorna i Jönköping arbetar deltid är detta en jämställdhetsfråga. Samtidigt är det viktigt att veta att var tionde kommunanställd man också arbetar deltid. Osakliga löneskillnader ska inte förekomma i vår kommun, varken pga tjänstgöringsgrad, kön eller annat! Stadskontoret kartlägger regelbundet lönerna i kommunen också ur ett jämställdhetsperspektiv. Det nya är att man nu också årligen ska kartlägga tjänstgöringsgraden. Varje förvaltning får sedan analysera vad ev skillnader beror på.

Bland lärarna på Kulturskolan är löneskillnaden mellan heltid och deltid näst störst av de grupper som utredningsenheten tittat på. Vad beror det på? Jag har varit i kontakt med utbildningsförvaltningen och fått veta att det finns 8 deltidsanställda lärare på Kulturskolan. 5 kvinnor och 3 män. Faktum är att de deltidsanställda kvinnorna där har högre medellön än de deltidsanställda männen. Man har ännu inte kunnat dra någon slutsats av varför deltidslönerna är så låga i förhållande till heltidslönerna. Även av stadskontorets yttrande framgår att löneskillnader kan bero på en rad olika faktorer såsom utbildningsnivå, prestation, nedsatt arbetsförmåga mm.

Det är viktigt att kartläggningen och analysen nu fortsätter så att vi verkligen motverkar osakliga löneskillnader. Stadskontoret har i sin genomförandeplan bestämt att man under 2013 ska utveckla analysarbetet avseende jämställdhet och tjänstgöringsgrad. I Jönköpings kommun ska vi göra allt vi kan för att det inte ska finnas några osakliga löneskillnader!

I fredags var det budgetarbete hela dagen. Av dialogerna med kulturnämnden, fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden framkom att vi har stora utmaningar framför oss. Avslutade dagen med att måla en tavla, se förra bloggen!

Igår var jag på Matthias Mogensens vernissage på TEGEL Matbar & Galleri tillsammans med en väninna. Flera väldigt fina tavlor och en lovande restaurang!!  Matthias och jag bestämde att inom kort äta lunch ihop.

Idag passade jag och min man på att åka längdskidor i det underbara vädret. Ägnade resten av dagen åt att köpa nya, fräscha krukväxter till hemmet och städa. Har nu njutit av god mat, doften av nytorkade golv och så espresso med Limoncino!

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...