23 mars 2013

KKN, MR och FP

Under torsdagsförmiddagen och hela fredagen deltog jag i årets kulturting. Mest inspirerande var nog att lyssna på det folkpartistiska kommunalrådet Elisabeth Gunnars och hennes kulturstrateg Carl Oscar Törnros som berättade om hur de lyft kulturen i Österåker! I övrigt talade bland andra Johanna van Antwerpen, Mian Lodalen och Tobias Nielsén. Stort fokus på kreativa och kulturella näringar (KKN).
























På torsdagseftermiddagen deltog jag i ett möte om mänskliga rättigheter. Det blev i förra veckan klart att Jönköping får arrangera MR-dagarna 2017 och att vi redan 2014 avser att ordna ett mindre MR-event. Därför möttes idag företrädare för MR-dagarna, kommunen och en mängd ideella organisationer för en inledande diskussion om upplägg och innehåll.











Idag var det årsmöte med Folkpartiets länsförbund i Eksjö. En väldigt stor uppslutning! Magnus Olofsgård omvaldes till ny ordförande. Mötet enades också om provval och öppna nomineringar.





Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...