7 mars 2013

Kunglig lunchIdag hade jag den stora äran att få delta i lunchen för kungen och drottningen på residenset. Karoliner ramade in det hela på ett värdigt sätt! De närvarande fick handhälsa på kungaparet men kommunstyrelsens ordförande Mats Green, en sann royalist, fick glädjen att sitta bredvid drottningen! Avslutningsvis talade kungen i Rådhusparken. Solen strålade och allt var väldigt lyckat, möjligen med undantag av det hagel jag hittade i min rådjursytterfilé :)
 

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...