1 mars 2013

Nätet får inte vara laglöst

Den senaste tiden har näthatet och rena brott på nätet debatterats. Det tycker vi är bra, tystnad hjälper inte. Både privatpersoner och offentliga personer drabbas i ett alltför ofta vulgärt debattklimat på nätet. I Jönköping är JNytt en av de största arenorna för näthat mot politiker. Det måste bli tydligare att nätet inte är någon fristad för kränkare utan ansikte, samma principer ska gälla där som i den fysiska världen.

Nästan alla aggressiva och hatiska kommentarer är anonyma. Det är bland annat därför som regeringen nyligen underlättat för polisen att få ut uppgifter om nätanvändare från operatörerna. Dessutom kommer polisens nya organisation att leda till fler kompetenscentra som kan fokusera på arbete mot näthat och näthot. En bra satsning från myndighetshåll är Datainspektionens sajt Kränkt.se (www.krankt.se), som ger konkreta råd till den som upplever att han eller hon har blivit utsatt för kränkningar på nätet.

Från civilsamhället finns många initiativ att nämna, till exempel Bris sajt www.barnperspektivet.se, där vuxna får råd om bland annat kränkningar av barn på Internet, eller Fryshusets satsning Nätvandrarna (www.natvandrarna.se) där vuxna kan engagera sig som virtuella "föräldrar på stan" och delta på de sociala sajter där barn och ungdomar träffas.

Men mer måste göras för att öka tryggheten på nätet. Vi i Folkpartiet vill att åklagare ska ges möjlighet att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning om offret är under 18 år. Idag är det normalt brottsoffret självt som måste driva en rättsprocess som enskilt åtal och på egen bekostnad. Viss möjlighet finns till allmänt åtal i undantagsfall, men bara i förtalsmål, och möjligheten används mycket lite.

Vi i FP vill också satsa på att stärka polisens IT-kompetens och tillsätta fler civila IT-utredare. Det är ju konstigt att anmälningar direkt skrivs av trots att Facebooktrådar ligger i öppen dag.


Det finns inte en enkel lösning på näthatet, det behövs insatser från olika håll. Ansvariga utgivare, företag som driver nätverkssajter, rättsväsendet, civilsamhället och vi enskilda kan alla bidra. Kanske borde man begränsa anonymiteten på nätet på större trafikplatser och kanske borde Datainspektionen ges en starkare roll i framtiden för att avgöra t ex förtalsbrott på nätet.

Yttrandefriheten har en oerhört stark ställning i Sverige, och så ska det förbli också i framtiden. För oss liberaler ligger inte lösningen i att strypa det fria ordet, men nätet får inte heller vara ett laglöst område.

Anna Mårtensson (FP), kommunalråd
Emma Carlsson Löfdahl (FP), riksdagsledamot för Jönköpings län
Johan Pehrson (FP), riksdagsledamot och rättpolitisk talesperson

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...