10 april 2013

Från Braheparken till Ekhagen

I måndags var det möte med ledningsutskottet och sedan lunchmöte med nya kulturchefen Ella Fronczak på Kafé Braheparken. På kvällen möte med Zonta där alla medlemmar köpt med sig necessärer som vi ska skänka till kvinnojouren.
Igår möte med Jörgen Lindvall, Mike Bode och Ella Fronczak om samverkan kring samtidskonst. Sedan möte om ABM-förstudien som Erik Lindfelt gjort. Eftermiddagen ägnades åt utlokaliserat sammanträde på Råslätt med Jämställdhets- och integrationsutskottet. Sedan ett välbehövligt yoga-pass. Avslutade kvällen med att tillsammans med Karin Seiborg och Erik Lindfelt förbereda vårt evenemang på Jönköping Qom Ut. Karin bjöd på fantastiskt god fisksoppa och hembakt bröd, vilken vardagslyx!


Idag har kommunstyrelsen haft sammanträde och ärendet om Kulturhuset föranledde en inte helt oväntad manifestation utanför Rådhuset. Under eftermiddagen var vi sedan flera folkpartister som träffade representanter från HSO på Ekhagen.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...