29 april 2013

Intensiva dagar

I torsdags var det dags för trevlig liberal lunch med folkpartisterna Rolf och Torgil, den här gången på Kafé Brahéparken! Sedan årsstämma med Jönköpings Läns Arkivförbund där jag är ordförande. Avslutningsvis sammanträde med kommunfullmäktige som framförallt kom att handla om kultur och integration i form av beslut om Kulturhuset och Integrationsrapporten.

Fredagen ägnade vi majoritetsråd åt budgetarbete. Under seneftermiddagen filade jag sedan på mitt yttrande över årets Jämställdhetsrapport. Avslutade med att lyssna på Yohio som spelade i Rådhusparken. Den spelningen hade jag verkligen sett fram emot och det var riktigt häftigt att se honom precis utanför mitt fönster :)
I helgen var släkten på besök. Det blev väldigt lyckat med god mat, vackert väder, sköna promenader, bra samtal, vårblommor och spontandans!
Idag har vi haft ett stort möte om kommunens värdegrundsarbete. Stadskontoret har gjort en mycket gedigen inventering och nu går arbetet vidare, bland annat för att förenkla de årliga rapporterna och för att lyfta arbetet med diskrimineringsgrunderna religion, sexuell läggning och könsöverskridande identitet. Avslutade med ett besök hos frisören och med att köpa en vårklänning hos Lawinette!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...