28 maj 2013

Jämställdhet och integration

I fredags åkte jag till Göteborg för att hälsa på en väninna som fått bröstcancer. Cellgiftsbehandlingar är inte nådiga...Det var verkligen trevligt att träffas på tu man hand och tala om allvarliga saker. Åkte sedan vidare till Stockholm för styrelsemöte med Liberala kvinnors centralstyrelse och möte med Sveriges alla distriktsordförande i Liberala kvinnor. Det blev en mycket intressant helg, bl a fick vi träffa den folkpartistiska jämställdhetsministern Maria Arnholm. Min motion om förändrad bevisbörda för sexualbrott blev förresten undertecknad av inte mindre än 33 personer och jag hoppas verkligen att den kommer bifallas under landsmötet i november.

Redan i morse bar det iväg till nästa viktiga möte, utformningen av en handlingsplan för länets integrationsarbete. Under två dagar ska flera engagerade människor träffas i Hook för att diskutera och enas om en problembild och en handlingsplan. Det är verkligen en stor ära att få vara med. Precis som när det gäller framtagandet av länets handlingsplan för jämställdhet har jag som enda politiker möjlighet att framföra just det perspektivet som ett komplement. Eftermiddagens debatt ledde till att jag i absolut sista sekund gav in en motion om att Folkpartiet borde verka för framtagandet av en modell för integrationsintegrering, på samma sätt som det idag finns en modell för jämställdhetsintegrering.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...