2 maj 2013

Mitt invigningstal till Öxnehaga Företagarskola

Varmt välkomna hit, till Öxnehaga Företagarskola!

Enligt vårt Kommunprogram ska ett pilotprojekt genomföras under mandatperioden i något av våra fyra prioriterade bostadsområden och i vårt integrationsarbete ska vi sträva efter samverkan med näringslivet. Jag är därför så OTROLIGT glad att Öxnehaga Företagarskola nu blivit verklighet!

Idén föddes för två år sedan. Efter ett frukostmöte i april 2011 hade jag bokat ett möte med Elisbeth Sandberg från Svenskt Näringsliv, Anna Bjarnle och Mia Werthén från NyföretagarCentrum samt Frida Boklund från Företagarna. Det mötet ledde sedan till ett stort möte den 9 juni som vi fick ha hos Svenskt Näringsliv och dit Farbod Rezania bjudits in för att inspirera oss! Särskilt tack till Elisabeth, Mia, Anna och Frida för att ni stödde den här idén och för att ni tussade ihop mig och Leif Wetterö!

Under den långa planeringstiden har vi haft stor glädje av vår styrgrupp och vår referensgrupp. I styrgruppen ingick, förutom jag själv, projektledaren Leif Wetterö, Annelie Svenningsson-Rydell från Regionförbundet, Monica Raske från Destination Jönköping, Oggi Jovanovic från ALMI och Bengt-Åke Thelin, projektledare Vaggeryds kommun. I referensgruppen ingick, förutom de nyss nämnda, Kerstin Peterson (Arbetsmarknads-avdelningen), Siv Hederos (integrationssamordnare), Per-Olof Öhling (Lotsen), Rolf Lundin (JIBS, Rotary), Bengt Ohlsson (Invandrar- och flyktingsektionen), Mikael Gustafsson (Regionförbundet), Jörgen Iderfjäll (Företagarna), Leif Regnér, (Friluftsfrämjandet), Arben Doroci (Arbetsförmedlingen) och Kent Sandén (Vätterhem). Mitt djupa tack till er alla!

Och ett varmt tack till Öxnehagas centrumutvecklingsgrupp och Lokala områdesgrupp som uttryckt sitt stöd för projektet!

Projektplanen har på ett föredömligt sätt arbetats fram av Leif Wetterö tillsammans med styrgruppen och referensgruppen. Tack vare Leifs gedigna erfarenhet och mycket god kompetens i de olika grupperna har vi fått höra att man sällan sett en så genomförbar plan! Nu har vi dessutom anställt en oerhört skicklig projektledare till som heter Pia Nurro! Det känns så skönt att veta att projektet vilar i era kunniga händer!

Varför heter den just Öxnehaga Företagarskola? Jo, för att den ligger här på Öxnehaga förstås! Men också för att vi inledningsvis hade tänkt begränsa oss bara till detta område men tack vare näringslivschefen Camilla Littorin så vidgade vi våra vyer.

För att få gå på den här Företagarskolan ska man bo på Öxnehaga, Österängen, Råslätt el Huskvarna Söder och vilja starta företag eller, om man inte bor här, så räcker det att man vill starta eller ta över företag här.

Företagarskolans syfte är att lyfta dessa fyra prioriterade bostadsområden där arbetslöshet, ohälsa och låga inkomster är ett större problem än i övriga kommunen. Med hjälp av företagande vill vi hjälpa till att bryta den här trenden. Företagarskolan kommer förutom traditionell företagarutbildning också erbjuda individuell handledning beroende på vilka förutsättningar de olika deltagarna har.

Ekonomin är god! Kommunen bidrar med sammanlagt 2 milj kr under 2013-2014. Regionförbundet bidrar i år med 450 000 kr och förhoppningsvis lika mycket nästa år. Förbundet ser möjligheten för andra delar av länet att dra nytta av erfarenheter från vår Företagarskola och de lyfter särskilt fram betydelsen av att satsa på kvinnor, utlandsfödda, unga, sjukskrivna, långstidsarbetslösa och funktionshindrade.

Därutöver räknar vi med bidrag på olika sätt från NyföretagarCentrum, ALMI, Företagarna, Vätterhem, Rotary Taberg, Sensus, PWC och Mikrofinansinstitutet. Jag vill särskilt lyfta fram att det tack vare Mikrofinansinstitutet kommer att bli möjligt för våra deltagare att få lån på upp till 250 000 kr när de startar företag efter ha gått på vår Företagarskola. Det är fantastiskt!

Avslutningsvis vill jag tacka ALLA er som trott på den här idén och hjälpt till att förverkliga den. Nu längtar vi efter våra allra första deltagare!! Härmed förklarar jag Öxnehaga Företagarskola invigd!!

(JNytts reportage kan du läsa här.)
(SvT:s reportage kan du se här.)

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...