24 maj 2013

Nya perspektiv


Igår var det sista dagen jag hade möjlighet att besöka Scenkonstbiennalen. Jag tittade på dansföretällningen Future Memory som handlade om vad det innebär att ärva en dans. Rani Nair fick ärva verket efter den indiska dansaren Lilavatis bortgång och föreställningen handlade om att hur vi kan förvalta och levandegöra danshistoria.

Igår uppmärksammade TV4 att Jönköpings Rådhus AB, på rekommendation av Jämställdhets- och integrationsutskottet där jag är ordförande, beslutat att genomföra en kartläggning över könsfördelningen i de kommunala bolagsledningarna för att sedan återkomma med en skrivelse om förhållningssätt och en uppmaning till bolagen att ta hänsyn till denna. Nyhetsinslaget kan du se här!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...