28 juli 2013

Min femte halvårsrapport som kommunalråd

Vad har hänt det senaste halvåret avseende kultur, jämställdhet och integration?

Kultur
 • Huskvarna teater har nyinvigts 
 • Jönköpings läns museum har nyinvigts
 • En utvecklingsplan för Smedbyn har antagits
 • En ny kulturchef har tillträtt
 • Samarbete med Jönköpings läns landsting om fristadsförfattare har inletts
 • Beslut har tagits om ny organisation av Kulturhuset och uppsägning av Bokcaféet
 • En utredning om olika möjligheter för den framtida användningen av Rosenlunds herrgård och dess omgivning pågår
 • En utredning om högre konstnärliga utbildningar med koppling till de kreativa och kulturella näringarna pågår
 • Framtagande av ett handlingsprogram för att utveckla de kreativa och kulturella näringarna pågår 
Medborgarna i Jönköping ger kulturen högre betyg än vad medborgarna gör i snitt i de 137 kommuner som deltagit i SCB:s senaste medborgarenkät.  
 
Jämställdhet
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har uppmanats att se till att kommunens studie- och yrkesvägledare får utbildning avseende genuskompetens 
 • Uppdrag har givits till stadsdirektören att kartlägga könsfördelningen i de kommunala bolagsledningarna samt utifrån den formulera en uppmaning till bolagen 
 • Bolag och nämnder har bjudits in till en dialog om ledarskapets betydelse för jämställt arbetsliv
 • En regional handlingsplan mot våld i nära relationer har påbörjats
 • Kvinno- och tjejjouren har fått nya lokaler
 • Ett arbete har påbörjats för att få fler män i förskolan  
Integration
 • En företagarskola har startats på Öxnehaga
 • En dialog har inletts med näringslivet om hur mångfald kan leda till ökat företagande och ökad lönsamhet
 • Beslut har tagits om en föreningsmässa på Österängen den 31 augusti
 • Beslut har tagits om att nämnder och bolag bör arbeta för att öka tryggheten på Österängen, Öxnehaga, Råslätt och Huskvarna Söder
 • Beslut har tagits om att nämnder och bolag ska intensifiera arbetet med att anställa fler chefer med utländsk bakgrund samt att bolagen även ska intensifiera arbetet med att anställa fler medarbetare med utländsk bakgrund
 • En regional strategi för integration har påbörjats 
Mänskliga rättigheter/Värdegrund
 • Uppdrag har givits till stadskontoret att föreslå en effektivare organisation för kommunens värdegrundsarbete och effektivare rapporteringsrutiner.
 • Beslut har tagits om att förlägga Nordens största forum för mänskliga rättigheter, MR-dagarna, i Jönköping 2017  

The liberal lion is working hard!

Valrörelsen är i full gång nu! Sedan mitt förra inlägg har jag och Angela Hafström spelat in flera poddavsnitt. Jag har haft en kväll hemma ...