30 augusti 2013

Fullmatade dagar

I onsdags var det först sammanträde med kommunstyrelsen. Under eftermiddagen möte med Välfärdsutskottet där vi bland annat fick besked om att Barnahus ser ut att kunna förläggas i Hälsans lokaler och öppnas under våren 2014!! Kvällen avslutades med Folkparti-möte om årets viktiga budgetarbete. Vi fokuserade framförallt på kultur och på de fyra frågor som vi drev hårdast i valet 2010 - barnombudsman, parboendegaranti, friidrottsarena och skolan.

Gårdagen inleddes med frukostmöte på Science Park om Stadsvisionen. Min kollega Ann-Mari Nilsson berättade om allt som är på gång. Det var "knökafullt" i lokalen och stämningen var god. Dagen avslutades med kommunfullmäktige och en hetsig debatt om ett medborgarförslag om att Jönköping borde ansöka om att bli förvaltningsområde för finska. Efter en timmes debatt blev det precis som jag sa hela tiden. Jämställdhets- och integrationsutskottet kommer följa upp hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk efterföljs i vår kommun. Däremot ansöker vi inte om att bli förvaltningsområde för finska eftersom behovet inte anses vara tillräckligt stort.

Idag har vi i majoriteten ägnat dagen åt budgetdialog med tekniska nämnden, miljönämnden, socialnämnden och äldrenämnden. Det gläder mig alldeles särskilt att socialförvaltningen i oktober kommer presentera en kommunal handlingsplan mot våld mot äldre och funktionsnedsatta!! Under en paus hann jag dessutom slinka in på Kulturskolan för en avstämning av den hörna där jag ska medverka på KulturDagNatt den 28 september.

Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga en...