20 augusti 2013

Givande möten

En stor del av söndagen ägnade jag åt medlemssamtal. Räknar med att ha ringt alla medlemmar som inte är förtroendevalda före månadsskiftet. Är verkligen givande med dessa samtal!

Igår var en av dagens höjdpunkter att möta den kinesiska danstruppen "Tianjin Cathay Future Children´s Arts Troupe" med 17 barn och deras lärare. Allra bäst tyckte de nog att det var att se vårt biblioteks stora Mangasamling och tvillingböckerna på svenska och kinesiska, att äta gula och blå bakelser med svenska flaggor på samt att få se svenska barn dansa! Några av de kinesiska barnen showade sedan loss till allas jubel - bland annat dessa två flickor som dansade till Gangnam Style!
Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...