27 augusti 2013

Välkommen!

Välkommen till min blogg! Kanske är du en av de tusen som fått ett av mina flygblad? Några gånger varje vecka bloggar jag om min vardag, både politik och fritid. Kommentera gärna här eller via mail på anna.martensson@folkpartiet.se

Igår var höjdpunkten ett lunchmöte med representanter för Liberala kvinnor, Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh, Zonta och Ladies Circle. Dessa organisationer och förhoppningsvis ännu fler, har visat intresse för att delta på den Bangladesh-kväll som jag ordnar på Högskolan under kvällen den 14 november. Då kommer bl a Khushi Kabir från Bangladesh berätta om situationen i landet just nu och om ett par aktuella projekt. Syftet med den här kvällen är att sätta fokus på Bangladesh, bistånd och jämställdhet! Ända sedan jag och min familj var i Bangladesh i december 2010 har jag funderat på hur jag ska kunna bidra och nu har jag tagit ett stort steg i rätt riktning. På sikt är det min ambition att ännu mer konkret kunna arbeta med bistånd i Bangladesh!

Idag har Jan Björklund glädjande nog kunnat berätta att regeringen föreslår en ny lärlingsreform. Man vill att fler elever ska ges möjlighet att välja en lärlingsutbildning, dvs en arbetsplatsförlagd gymnasieutbildning, för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden. I den kommande budgetpropositionen föreslår regeringen flera insatser för att öka lärlingsutbildningens kvalitet och attraktivitet. Budgetpropositionen innehåller förslag för att täcka extra utgifter för den enskilde lärlingen under tiden på arbetsplatsen, förslag för att öka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet och incitamenten för arbetsgivare att ta emot lärlingar samt förslag för att lärlingsutbildning ska anordnas i större utsträckning. Den totala utgiftseffekten av dessa förslag beräknas till sammanlagt över en miljard kronor för åren 2014-2017!!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...