27 oktober 2013

Från Huskvarna till Växjö

På torsdagen deltog jag i Svenskt Näringslivs besök på Karl Andersson & söner i Huskvarna. Det blev både ett samtal med företagare och ett besök i fabriken. Blev verkligen sugen på att köpa fler kvalitetsmöbler från det företaget! På kvällen var det sammanträde med kommunfullmäktige men jag hade inte ett enda ärende...
I fredags morse inledde jag kulturförvaltningens Finansieringsseminarium. Ett heldagsseminarium som Kari Ruokola så förtjänstfullt ordnat och som lockat ca 130 deltagare. Ett oerhört bra initiativ! Därefter blev det sångövning med Åke Persson. På eftermiddagen höll jag sedan ett föredrag för polisens seniorer. Föredraget blev mycket uppskattat och lockade ett 90-tal åhörare.

Igår var det minilandsmöte med Folkpartiet, ett förberedande möte inför landsmötet i mitten av november. Glädjande nog ställde alla ombuden upp på min motion om ändrad bevisbörda avseende sexualbrott! Idag har jag klippt våra björnbärsbuskar och sprungit 8 km. Nu dags att packa inför länsmuseernas möte i Växjö mån-ons.

23 oktober 2013

Inspiration

I fredags och lördags deltog jag i en FP-konferens i Stockholm. Uppskattade särskilt föredragen om ledarskap och om retorik. Kände mig däremot väldigt erfaren när det gäller mediaträning :) På lördagseftermiddagen och kvällen deltog jag i Liberala kvinnors valupptakt för sina kandidater till Europaparlamentet. Där blev jag särskilt inspirerad av Fredrik Rendel, en konsult från JLK. Sedan blev det ett himla trevligt mingel med unga liberaler på Riksdagskansliet!

Igår var det möte med ledningsutskottet. Sedan blev det lunchseminarium med Nima Sandaji om kvinnors företagande, ett av alla inspirerande föredrag under årets näringslivsvecka. Sorgligt att Jönköpings län är sämst i Sverige... På eftermiddagen och kvällen deltog jag i den nationella ABM-konferens (arkiv, bibliotek, museum) som vi i Jönköping var värd för. De blev väldigt imponerade av hur mycket vi i kommunen satsar på dessa frågor. I väntan på middagen rockade Sergei loss :)

Igår förmiddag fortsatte ABM-konferensen och avslutades med lunch på Spira. Deltagarna från hela Sverige var mycket nöjda. På kvällen hade jag bokat in säsongens första yoga-pass men av något skäl ville min kropp inte alls ägna sig åt yoga...

Imorse var jag med på ett frukostseminarium om varumärke som hävstång för försäljning. Gav mig onekligen en hel del goda idéer. Sedan sammanträde med kommunstyrelsen där det största ärendet var budgeten. Under eftermiddagen möte med Välfärdsutskottet där socialdirektören Cecilia Grefve kunde berätta om hur man på majoritetens uppdrag intensifierat sitt arbete mot våld och övergrepp mot äldre och personer med funktionshinder. Avslutningsvis ett seminarium om Twitter som också gav mig många idéer.

18 oktober 2013

Från Hush till historiskt

Förra torsdagen var jag och min man för första gången på The Hush Hush Club. Vi lyssnade på Ebbot Lundberg och Martin McFaul, väldigt trevligt! På fredagen deltog jag i Radio P4:s insamling till Världens barn genom att springa runt Munksjön och skänka en slant. Tidigt på lördagsmorgonen hjälpte jag Lions med sin insamling till Världens barn. Åkte därefter med familjen till Bergkvara i Torsås kommun för att träffa mina föräldrar samt min bror och hans döttrar. Huvudsyftet med dagen var att besöka min farmorfars gamla hem som är en hembygdsgård och kallas Höglundska huset. Mycket intressant! På söndagen blev det ett besök på vänortsutställningen på Dymlingen.

I måndags besökte jag Stormtrivs AB och samtalade om framtiden för den branschen. På kvällen möte med Välfärdsteamet i FP där vi framförallt ägnade oss åt att diskutera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vilka förbättringar som behövs i vården. I tisdags deltog jag på en inspirationsdag om företagsklimatet. På eftermiddagen möte med Arkivförbundet där vi bl a planerade ett spännande projekt som heter Bevara bilden. I onsdags ledde jag ett oerhört spännande möte om högre konstnärliga utbildningar. Vi fick del av Julia Sandwalls förförstudie och vi tog ett gemensamt kliv framåt. Det blev ett historiskt möte!

15 oktober 2013

Äkta engagemang är min ledstjärna

Kulturen i Jönköping behöver synliggöras och lyftas för individens, den ideella sektorns, näringslivets och samhällets skull. Bilden av kulturlivet behöver förändras, såväl vår egen som andras.

Kultur som präglas av mångfald
Målet för mig är att kulturen ska vara tillgänglig för alla människor i kommunen och präglas av mångfald, öppenhet och tolerans. Det är viktigt att kulturverksamheten i högre grad än idag involverar invånare med olika kulturell bakgrund. Ett rikt och dynamiskt kulturliv främjar människors initiativförmåga och skaparkraft samt ökar kommunens attraktivitet. Kommunen ska uppmuntra kulturlivet på många olika sätt och öka invånarnas delaktighet. Detta åstadkommer vi med en bred kultursatsning, inte genom att ta skamgrepp på varandras kultur i media.

Bilden av kulturlivet
Sedan 2007 har flera stora kulturella investeringar färdigställts i vår kommun, såväl kommunala som andra: Filmstaden, Rosenlunds herrgård, Arkivhuset, Spira, Länsmuseet, Kulturskolan och Huskvarna teater. Därutöver har många andra betydelsefulla investeringar gjorts, bl.a. en ny stadshistorisk utställning, handikappanpassning av Huskvarna bibliotek och digitalisering av biografer. Dessutom har driftsbudgeten för kulturnämnden de senaste tio åren ökat med nästan 30 % (20 miljoner kr).

Invånarna i Jönköpings kommun har, så länge man genomfört medborgarundersökningar, aldrig varit så nöjda med tillgången till kulturaktiviteter och evenemang som de senaste två åren. Att alla är nöjda är förstås en utopi men i vår kommun är invånarna i vart fall mer nöjda än invånarna i genomsnitt i de 137 deltagande kommunerna.

Den bredaste kultursatsningen
Den politiska majoriteten har höga kulturella ambitioner, vi vill att Jönköpings ställning som ett regionalt kulturcentrum ska säkerställas och att vårt kulturella anseende ska öka. Vi gör därför en bred satsning på kulturen, sannolikt den bredaste satsningen någonsin i vår kommun. Vi satsar på Huskvarna bibliotek, ABM-huset, Kulturhuset, Jönköpings läns museum, bokbuss, kreativa och kulturella näringar, internationell gästateljé, kultur på recept, fristadsförfattare och kulturella mötesplatser utanför Jönköpings tätort. Under åren 2014–2016 investerar vi hela 46 mnkr för att lyfta kulturen i vår kommun till en högre regional, nationell och internationell höjd.

Utveckla de kreativa och kulturella näringarna
Insatser för att utveckla de kreativa och kulturella näringarna (KKN) i hela kommunen ska vidtas så snart ett handlingsprogram antagits av kommunfullmäktige, vilket beräknas ske under hösten 2013. Med KKN avses arkitektur, design, film, foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism och besöksnäring. Idag saknas arbetstillfällen inom KKN i kommunen och för att ändra detta krävs gemensamma insatser. Syftet med handlingsprogrammet är att skapa förutsättningar för att främja människors initiativförmåga och skaparkraft, att öka kommunens attraktivitet samt att få fler företag och personer att vilja etablera sig i kommunen.

En kulturell kulturpolitiker
När det gäller den kulturella verksamhet som jag personligen ägnar mig åt på min fritid så har Skatteverket och Bolagsverket gjort bedömningen att den är att bedöma som näringsverksamhet och att jag är skyldig att betala moms. Min enskilda firma Liberanna är att bedöma som en kreativ och kulturell näring. Det handlingsprogram som jag beskrivit ovan kommer stimulera KKN i vår kommun. Det är däremot inte särskilt stimulerande med okunniga, företagsfientliga angrepp i media.

Genom att arbeta med bildkonst, dikter, musik och design har jag fått en god inblick i hur det är att vara kulturarbetare inom dessa branscher. En inblick som jag har stor nytta av i mitt arbete med kulturpolitik. Äkta engagemang är en ledstjärna för mig och jag tar ansvar genom att presentera den bredaste kultursatsningen någonsin i Jönköping. Den som ändå inte har förtroende för mig eller mitt kulturengagemang kan rösta på någon annan politiker.

11 oktober 2013

Ur ramen

En ofullbordad väg fick jag gå
Från festens färgstarka ram. Korrekt.
In i vardagens passepartout

Av tomhet fylldes min själ
Nära vibrerande ord. Plåga.
Min barndom, min Akilles häl

Oväntat flödar kulturen in
I mitt vidöppna, sårbara jag. Spräckt.
En välgörande, smärtsam medicin

Allt jag vill och måste få göra
Krävande för många. Våga.
Det goda kan det onda förstöra

8 oktober 2013

Den senaste veckan...

Förra måndagen var det lunchmöte på Svenskt Näringsliv med Jens Spendrup, deras nye ordförande. Det var intressant att lyssna på honom men han hade visst inte så bra erfarenheter av politiker... På eftermiddagen deltog jag i ett seminarium om integration, kvinnors rättigheter, jämställdhet och kvinnlig könsstympning med Jamal Ali Hussein, presidentkandidat i Somaliland, och Ifrah Kiri. Mycket intressant. Efter att jag ifrågasatt att de lämnade olika uppgifter om ifall det fanns en lag mot könsstympning eller inte visade det sig att Ifrah hade rätt, det finns inte någon sådan lag ännu som antagits av parlamentet. Jag bad då Jamal Ali Hussein se till att ordna en sådan lag om han blir president :)

Förra tisdagen hade Jämställdhets- och integrationsutskottet bjudit in nämnds- och bolagspresidier, förvaltningschefer och VD-ar till en halvdag om ledarskapets betydelse för jämställt arbetsliv. Forskaren och konsulten Jesper Fundberg höll ett mycket inspirerande föredrag. Men kanske var det allra roligast att få höra hur tekniska kontoret, Bäckadalsgymnasiet och Jönköping Airport arbetar med de här frågorna - jag blev riktigt rörd! På eftermiddagen hade vi sedan vanligt sammanträde med utskottet där vi bland annat fick information om den mycket lyckade föreningsmässan på Österängen.
I onsdags var jag och lyssnade på hur våra förvaltningar arbetar med Den bästa arbetsplatsen, ett LEAN-liknande arbetssätt. Engagemanget är stort och arbetssättet gör verkligen skillnad. På eftermiddagen var det dags för Länsmuseets allra första ägardialog, dvs möte med företrädare för de tre stiftarna Jönköpings kommun, Landstinget i Jönköpings län och Jönköpings läns hembygdsförbund. Syftet med mötet var just att inleda en dialog om hur stiftarna ser på museets verksamhet och framtid. Det blev ett väldigt lyckat möte och framöver kommer vi mötas för dialog minst en gång om året. På kvällen var det möte med Liberala kvinnor som hade fintfint besök av näringslivschefen Camilla Littorin.

På fredagens sångövning hos Åke Persson fick jag mycket beröm. Han menar att jag utvecklats otroligt mycket på den här korta tiden och han lyckades t o m få mig att nudda vid höga C!

I lördags var det traditionsenlig Mymensingh-dag i Ölmstad, anordnad av Föreningen Byskolorna i Mymensingh. Inbjuden gäst var Cecilia Ward från Svalorna Indien-Bangladesh, så vi kunde passa på att prata en del om Bangladesh-kvällen den 14 november.

I söndags åkte jag och min man till Virserums konsthall för att vara med på vernissaget. Det var otroligt mycket folk på plats och en häftig upplevelse att vara en del av en så stor utställning. 124 konstnärer deltar i All konst i Småland och deras ca 300 verk kommer visas under två månader.
Igår morse var det dags för presskonferens avseende budgeten i sin helhet. Därefter tog jag tåget till Stockholm för att delta i konferensen "Vi pratar pengar" i Stockholm. På konferensen deltog även vår kulturchef Ella Fronzcak och många folkpartister. Jag fick en riktigt, riktigt bra idé med mig hem som omgående ska genomföras - håll ögonen öppna. Dessutom blev det en härlig middag i Blå hallen med oerhört spännande kulturinslag.

Imorse mötte jag fotografen Malin Nerby som tagit flera fotografier åt Liberala kvinnors hemsida. Det var himla roligt att bli fotograferad och glädjande nog fick jag sedan en bild av Malin som jag nu bl a lagt in på Facebook. Blev under dagen dessutom klart att jag kommer kunna delta på Folkpartiets landsmöte som representant för Liberala kvinnor - härligt! Innan jag tog tåget från Stockholm hann jag dessutom köpa mig en riktigt snygg höstjacka!

Som ni förstår, om ni dessutom läst bloggarna om budgeten och sexualbrottslagstiftningen, så har jag inte riktigt hunnit blogga om vardagen förrän nu :)

3 oktober 2013

KULTURLYFTET

Kulturen i Jönköping behöver synliggöras och lyftas för individens, den ideella sektorns, näringslivets och samhällets skull. Bilden av kulturlivet här behöver förändras, såväl vår egen som andras. Sedan 2007 har flera stora kulturella investeringar färdigställts i vår kommun, såväl kommunala som andra: Filmstaden, Rosenlunds herrgård, Arkivhuset, Spira, Länsmuseet, Kulturskolan och Huskvarna teater. Därutöver har många andra betydelsefulla investeringar gjorts, bland annat en ny stadshistorisk utställning, handikappanpassning av Huskvarna bibliotek och digitalisering av biografer. Dessutom har driftsbudgeten för kulturnämnden de senaste tio åren ökat med 20 miljoner kronor. Invånarna i Jönköpings kommun har, så länge man genomfört medborgarundersökningar, aldrig varit så nöjda med tillgången till kulturaktiviteter/evenemang som de senaste två åren. I snitt är invånarna i vår kommun dessutom mer nöjda än invånarna i genomsnitt i de 137 deltagande kommunerna.

Men vi i den politiska majoriteten har högre kulturella ambitioner, vi vill att Jönköpings ställning som ett regionalt kulturcentrum ska säkerställas och att vårt kulturella anseende ska öka. Vi gör därför en bred satsning på kulturen, sannolikt den bredaste satsningen någonsin i vår kommun. Vi satsar på Huskvarna bibliotek, ABM-huset, Kulturhuset, Jönköpings läns museum, bokbuss, KKN, internationell gästateljé, kultur på recept, fristadsförfattare och kulturella mötesplatser utanför Jönköpings tätort. Under åren 2014-2016 investerar vi hela 46 miljoner kr för att lyfta kulturen i vår kommun till en högre regional, nationell och internationell höjd.

JNytt
Sveriges Radio
Smålandsnytt
TV4

2 oktober 2013

Mina tankar kring Svea hovrätts dom

Jag har läst de uppmärksammade domarna från Svea hovrätt och Solna tingsrätt om grov våldtäkt. Målet handlar i praktiken om ifall målsäganden befunnit sig i ett ”hjälplöst tillstånd” enligt lagens mening eller inte. Jag konstaterar att tingsrätten och hovrätten gjort olika bedömningar och det är inte alls ovanligt. 

Problemställningen är sällan så enkel som mediebilden vill göra gällande, så därför beställde jag domarna för att kunna göra en egen bedömning. Vis av erfarenhet som åklagare vet jag dessutom att det är väldigt svårt att få en korrekt uppfattning om ett ärende när man inte själv varit med vid förhandlingen. Efter att ha gått igenom domarna noga är jag faktiskt inte alls säker på om det är tingsrätten eller hovrätten som gjort rätt.

Exakt samma dag som åtalet väcktes beslutade riksdagen att ändra lagen men först fr o m den 1 juli. Det måste ha varit väldigt påfrestande för domarna att tvingas döma efter en äldre, mer begränsande lagtext, än efter den nya.

I den nya lagen har man ersatt begreppet ”hjälplöst tillstånd” med ”särskilt utsatt situation”. Syftet med det nya begreppet har varit att i någon mån utvidga tillämpningsområdet. När jag läser hovrättens dom får jag uppfattningen att de, om den nya lagen hade gällt, hade dömt pojkarna.

Även om den nya lagen skulle ha hjälpt målsäganden i just det här fallet så menar jag att den inte är tillräcklig, bevisbördan är fortfarande orimlig. Lagen borde ändras så att även den som inte inser men har skälig anledning att anta att den andra personen inte vill ha sex ska kunna dömas för brott.

Jag har skrivit en motion till Folkpartiets landsmöte om detta och jag har skrivit en debattartikel som bl a publicerats i DN. Jag har nu också, som Liberala kvinnors rättspolitiska talesperson, hela LK:s centralstyrelse med mig på detta förslag. 

Jag har under dagen också startat en Facebook-grupp som heter ”Ofrivilligt sex är värre än häleriförseelse”. Vad menar jag med det? Jo, idag kan man dömas för häleriförseelse om man köpt en stulen sak som man borde förstått var stulen. Den som haft sex med en 13-åring kan dömas för sexualbrott om man borde förstått att denne var under 15 år. Hur kan det då komma sig att det fortfarande inte är straffbart att ha ofrivilligt sex med någon trots att man borde ha förstått att denne inte ville? 

Det är hög tid att ta ett nytt grepp om bevisbördan för sexualbrott och öka rättstryggheten.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...