3 oktober 2013

KULTURLYFTET

Kulturen i Jönköping behöver synliggöras och lyftas för individens, den ideella sektorns, näringslivets och samhällets skull. Bilden av kulturlivet här behöver förändras, såväl vår egen som andras. Sedan 2007 har flera stora kulturella investeringar färdigställts i vår kommun, såväl kommunala som andra: Filmstaden, Rosenlunds herrgård, Arkivhuset, Spira, Länsmuseet, Kulturskolan och Huskvarna teater. Därutöver har många andra betydelsefulla investeringar gjorts, bland annat en ny stadshistorisk utställning, handikappanpassning av Huskvarna bibliotek och digitalisering av biografer. Dessutom har driftsbudgeten för kulturnämnden de senaste tio åren ökat med 20 miljoner kronor. Invånarna i Jönköpings kommun har, så länge man genomfört medborgarundersökningar, aldrig varit så nöjda med tillgången till kulturaktiviteter/evenemang som de senaste två åren. I snitt är invånarna i vår kommun dessutom mer nöjda än invånarna i genomsnitt i de 137 deltagande kommunerna.

Men vi i den politiska majoriteten har högre kulturella ambitioner, vi vill att Jönköpings ställning som ett regionalt kulturcentrum ska säkerställas och att vårt kulturella anseende ska öka. Vi gör därför en bred satsning på kulturen, sannolikt den bredaste satsningen någonsin i vår kommun. Vi satsar på Huskvarna bibliotek, ABM-huset, Kulturhuset, Jönköpings läns museum, bokbuss, KKN, internationell gästateljé, kultur på recept, fristadsförfattare och kulturella mötesplatser utanför Jönköpings tätort. Under åren 2014-2016 investerar vi hela 46 miljoner kr för att lyfta kulturen i vår kommun till en högre regional, nationell och internationell höjd.

JNytt
Sveriges Radio
Smålandsnytt
TV4

Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga en...