20 november 2013

Framgång på Folkpartiets landsmöte

15-17 november deltog jag i Folkpartiet liberalernas landsmöte i Västerås som ersättare för Liberala kvinnor. Det blev ett fantastiskt givande landsmöte som präglades av jämställdhet! Jag fick igenom två väldigt, väldigt viktiga förslag!

Det viktigaste för mig var att landsmötet beslutade att i partiprogrammet skriva in "Sexualbrottslagstiftningen ska kompletteras med en separat straffbestämmelse om sexuella handlingar som genomförs utan en persons samtycke samt om att den ska kunna dömas som borde förstått att samtycke inte förelegat." Den röda texten var ett förslag som jag la fram på landsmötet. En kompromiss mellan min motion om bevisbörda och Liberala studenters motion om oaktsamhetsbrott. Jag är så fantastiskt glad att det gick igenom! Ni som följt mig vet att jag drivit opinion i den här frågan ett tag. Media skrev väldigt mycket och jag bifogar ett antal länkar. Imorgon skriver jag och doktoranden Andreas Anderberg dessutom mer om detta i UNT.

Liberala kvinnor
Sveriges radio
Svenska Dagbladet
Riksdag & Departement
Media över hela Sverige

Därutöver bifölls det mesta i min motion om studie- och yrkesvägledare. En motion som både Ingemar Mundebo och Gabriel Romanus hade skrivit på. Landsmötet beslutade att skriva in i partiprogrammet att elever behöver god information inför studie- och yrkesval. Oavsett bakgrund ska eleverna kunna överblicka vilka möjligheter deras val ger. Att barn, ungdomar och unga vuxna har rätt till en uppväxt där de fritt kan utveckla sin personlighet utan att begränsas av könsbundna krav och förväntningar på livs- studie- och yrkesval. Därför ska förskolan, skolan och högskolan arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor, genusfrågor och normkritik såväl i undervisningen och vägledningen som i skolmiljön. Och efter bra debattinlägg från Liberala kvinnor gav partistyrelsen med sig på att i partiprogrammet också skriva in att utbildningen av lärare samt studie- och yrkesvägledare ska innehålla genuskunskap.
 

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...