9 januari 2014

Kulturarvscentrum Småland

Idag lämnade vi Karlskrona och åkte vidare till Växjö. I Växjö besökte vi deras magasin Kulturarvscentrum Småland. I Växjö har man i sina samlingar mer än tre gånger så många föremål som Karlskrona, vilket naturligtvis innebär andra utmaningar. Det var väldigt intressant att göra jämförelser mellan de båda museernas magasin och samtidigt diskutera behov och möjligheter för Jönköpings länsmuseum. Det handlar både om hållbarhet (för föremålen) och tillgänglighet (för besökarna). På vägen hem åt vi lunch på Villa Vik och så gjorde vi ett snabbt besök på Vandalorum för att titta på deras utställningar. Sammantaget blev det en mycket givande resa som säkert kommer få betydelse för Länsmuseets utveckling.Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...