15 januari 2014

Lennart och Jasenko

I morse mötte jag Lennart Rohdin vid tåget. Lennart har tidigare varit riksdagsledamot för FP och statssekreterare åt bl a Nyamko Sabuni. Han ledde arbetet med framtagandet av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och det var därför han idag var inbjuden att informera kommunstyrelsen. Jag lärde mig väldigt mycket av Lennarts föredragning och tanken är att vår kommun ska bli mycket bättre på arbeta med de här frågorna.

Eftermiddagen ägnade jag bl a åt Länsmuseets styrelseutvärdering och kommande styrelsemöte. På kvällen var det sedan möte med Folkpartiets välfärdsteam som hade bjudit in Jasenko Selimovic. Han berättade framförallt om samarbete i Europa och behovet av att motarbeta främlingsfientlighet. Därefter var det möte med FP:s valberedning inför årsmötet.

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...