18 februari 2014

Fastighetsägare, kulturarbetare och lärare

Först frukostmöte med Fastighetsägarna om deras enkät avseende företagarklimatet. Visade sig att det framförallt är kontakten med tjänstemän som inte anses fungera bra, t o m sämre än rikssnittet. Dessutom anser de som besvarat enkäten att denna kontakt försämrats. Ska ta upp frågan omgående med lämpliga personer!

Under dagen har jag sedan förberett mig inför morgondagens möte med Kompetensrådet om högre konstnärliga utbildningar. Ägnade eftermiddagen åt möte med museichefen Sergei Muchin inför revideringen av avtalet med Hembygdsförbundet.

Mest glädjande idag var tillkännagivandet av att vi i den politiska majoriteten satsar stort på särskilt duktiga lärare. Satsningen beräknas nå ca 23 % av lärarna, ungefär 800 stycken. Detta är en ökning utöver ordinarie löneuppräkning och utöver statens satsning på förstelärare och lektorer!
Sveriges Radio
SVT
Jönköpingsposten

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...