17 mars 2014

FP och Kulturhuset

Redan 07.30 började vi dela ut flygblad vid Juneporten - jag, Patrick Nzamba, Lena Skaring Thorsén och Eva Lagerström. Flygblad om Folkpartiets förslag för att stärka skyddet för hotade kvinnor. Du kan läsa om förslaget här!

Resten av dagen fylldes av nyheten att kommunen och Kulturhusföreningen förlikts och att detta stadfästs i en dom. Vi är överens om att nuvarande avtal upphör den 31 december 2014. De som vill driva verksamhet i Kulturhuset framöver får teckna avtal med Kulturförvaltningen. Du kan läsa mer här:
Sveriges Radio
JNytt

Efter ett välbehövligt besök hos frissan var det dags för ännu ett möte med Folkpartiets valledning. Vi har kommit långt med valmanifestet och på medlemsmötet den 10 april ska manifestet antas. Ska fortsätta fila lite på mina delar under veckan. #blogg100

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...