13 mars 2014

Kulturting del 1

Kände mig bättre idag men tog för säkerhets skull bussen till Spira för att inte lägga min begränsade energi på promenad istället för på samtal. Idag var det nämligen första dagen på årets kulturting. Bäst var Open Space på eftermiddagen. Dels deltog jag i en grupp om konstnärlig högskoleutbildning som Louise Linden hade bjudit in till. Samtalet gav en del nya perspektiv och dessutom fick jag och Britt Wennerström från Regionförbundet möjlighet att berätta om våra tankar kring en behovsanalys. Därefter hade jag själv bjudit in till ett samtal om hur vi kan utveckla samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. Samtalet ledde till ett förslag om att den redan befintliga gruppen med kulturchefer i länet skulle kunna få i uppdrag att ta fram en kulturarvsstrategi. Dessutom ska jag fundera vidare på om man skulle kunna få till stånd en gemensam aktivitet med alla museer, bibliotek och arkiv i Jönköpings kommun - det vore riktigt häftigt!! #blogg100

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...