24 mars 2014

Måndagsmöten

Började dagen med sammanträde med ledningsutskottet och sedan med Destination Jönköping AB. Därefter lunch på Spira med Caisa Björndahl och flera andra av de som var med och ordnade årets kväll om kvinnliga förebilder. Vi gick igenom vad som behöver förbättras, tackade Caisa för hennes initiativ och började prata om upplägget inför nästa år!


På vägen till nästa möte träffade jag på vår fristadsförfattare Julia. Det blev ett spontant samtal om främlingsfientlighet, den bok av Pablo Neruda som hon höll på att läsa, mina tavlor och hennes väskdesign :) Sedan möte med Sergei och företrädare för Hembygdsförbundet. Idag ställde vi frågor till Länsmuseerna i Dalarna och i Västmanland för att få inspiration. Kvällens gruppmöte med Folkpartiet blev inställt så jag har istället ägnat kvällen åt att läsa integrationsrapporter. #blogg100


Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...