3 april 2014

Årsredovisning

Eftersom detta var den sista bokslutsdebatten i kommunfullmäktige före valet fanns det anledning att titta lite längre bakåt än bara ett år. Jag tillträdde som kommunalråd 2011 och blev det fjärde folkpartistiska kommunalrådet i den här kommunen. Då hade FP inte haft något kommunalråd på 16 år. Jag fick den stora äran att ansvara för klassiskt liberala frågor som jämställdhet, integration och kultur.

Varje halvår sedan jag blev kommunalråd har jag gjort ett eget bokslut inom mina ansvarsområden. Sammanlagt har jag skrivit 6 egna rapporter. Mitt senaste bokslut gjorde jag den 19 januari i år, det kan du hitta på Folkpartiet Jönköpings hemsida. 

De viktigaste fem sakerna inom mina tre ansvarsområden den här mandatperioden har, utan rangordning, varit:

Jämställdhet:
Vi har antagit en Jämställdhetsplan med genomförandeplaner i alla förvaltningar och i berörda bolag 
Vi har anställt en jämställdhets- och mångfaldsstrateg och etablerat ett jämställdhetsnätverk i kommunen
Budgetmålen har könsuppdelats och ett separat budgetmål om att lönegapet ska minska. har antagits. 
Arbete har inletts tillsammans med Högskolan för att få fler män i förskolan
Kvinno- och tjejjouren har fått nya, fantastiska lokaler

Integration:
Ett nätverk för mänskliga rättigheter har inrättats
MR-dagarna 2017 ska arrangeras i Jönköping
Vi har tydliggjort att de kommunala bolagen också ska delta i integrationsarbetet. Så är det inte i alla kommuner.
En Företagarskola drivs på Öxnehaga
Ett projekt mellan AF-AMA med fokus på utlandsfödda kvinnor pågår

Kultur:
En ny kultur- och biblioteksplan har antagit
En ny kulturchef har anställt
Siffran 2 är bra att komma ihåg - 200 milj i kulturinvesteringar de senaste sex åren, 20 milj kr har kulturnämndens budget ökat med de senaste 10 åren och de senaste 2 åren har kommuninvånarna varit mer nöjda med kulturen än tidigare.
Vi har beslutat om den bredaste kultursatsningen någonsin i budgeten 2014-16
Vi har tagit emot en Fristadsförfattare

Utmaningar, de största inom mina tre ansvarsområden:
Ohälsan hos våra kommunanställda kvinnor. 
Arbetslösheten hos utlandsfödda kvinnor. 
Ändra bilden av kulturlivet, både vår egen och andras. 

Sammanfattningsvis är jag nöjd med utvecklingen inom mina ansvarsområden men vi behöver göra ännu mer! #blogg100


Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...