24 april 2014

Mötesmaraton

Även den här dagen har varit full med möten. Under förmiddagen möte med Rådet för trygghet och säkerhet. Där lyfte jag bland annat behovet av att framöver fokusera på arbete för att förebygga att unga säljer sex. Under eftermiddagen årsstämma med Jönköpings Läns Arkivförbund där vi kunde gå igenom alla bra saker vi gjort det senaste året och allt vi avser att göra under 2014. Kvällen har sedan ägnats åt sammanträde med kommunfullmäktige där jag gjorde inlägg avseende Integrationsrapporten, Barnbokslutet och Rosenlunds herrgård. #blogg100

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...