8 maj 2014

FP vill ha fler män i förskolan

Idag kom Maria Arnholm på besök för att få veta mer om hur vi arbetar i Jönköping för att få fler män i förskolan! Maria besökte då bland annat den privata förskolan HallonEtt, som startades av Gun Eidevald, som har fler manliga förskollärare än någon annan förskola i Jönköping. Faktum är att mina egna söner gått där, just pga de manliga förebilderna.

Regeringen har genom FP:s jämställdhetsministrar givit uppdrag till Skolverket för att öka andelen män. På mitt initiativ togs frågan därför upp i vårt Jämställdhets- och integrationsutskott i januari 2013. I vår kommun var andelen anställda män i förskolan då 2,5 %.

Till utskottet har vi bjudit in universitetslektorn och genusforskaren Christian Eidevald, son till Gun Eidevald. Efter det enades vi om att fokusera på tre saker för att öka andelen män: Hur vi presenterar och talar om yrket, om Högskoleutbildningen är könsneutral och bemötandet av männen i förskolan

I maj förra året tog kommunen fram en film om olika yrken i Jönköping, bl a en manlig förskollärare. En satsning för att visa upp spännande yrken och profilera Jönköping som attraktiv arbetsgivare.

Utskottet har också bjudit in forskningsstrategen Christina Robertson och utbildningschefen Stefan Engberg från HLK för diskussion om rekryteringen av män till förskollärarutbildningen. Vi talade då bl a om att ha en dialog med de unga män som haft sommarjobb eller praktik inom förskolan. Det framkom ett tydligt intresse för samverkan mellan Högskola och kommun för att öka andelen män.

Jämställdhetsstrateg Åsa Thörne Adriansson fick i uppdrag att samordna det fortsatta arbetet och hon tillsatte då en projektgrupp som började med att bjuda in män som haft just sommarjobb och feriepraktik inom förskolan.

På grund av vårt initiativ har Jönköping bjudits in av SKL att delta i ett nätverk av max 9 kommuner som arbetar med samma mål. Nätverket kommer samarbeta med Skolverket. Vår Arbetsmarknadsavdelning arbetar dessutom med otraditionella val till sommarjobb och feriepraktiker som de i förra veckan berättat om för andra kommuner.

Nu är det dessutom klart att Christian Eidevald ansökt om ett forskningsprojekt för att kartlägga vilka män som söker förskollärarutbildningen resp väljer att sluta, för genomgång av hur platsannonser ser ut och för intervjuer med män som arbetar i förskolan. Glädjande nog vill han ha med Jönköping som en av de tre kommuner han avser att följa under ett par års tid.

Den 2 september förra året mailade jag Maria och berättade om vårt arbete och bjöd in henne hit. Härligt att idag få visa henne hur vi arbetar för att få fler män i förskolan!! För Folkpartiet i Jönköping är detta en så viktig fråga att vi tagit med den i vårt valmanifest. #blogg100

The liberal lion is working hard!

Valrörelsen är i full gång nu! Sedan mitt förra inlägg har jag och Angela Hafström spelat in flera poddavsnitt. Jag har haft en kväll hemma ...