9 maj 2014

Jämställdhet

Förmiddagen ägnades åt jämställdhet i form av analysseminarium på Stadsgården på Råslätt. Vår enastående jämställdhetsstrateg Åsa Thörne Adrianzon och Gender EQ Group gjorde oss stolta över vad vi åstadkommit och ledde oss vidare i vårt utvecklingsarbete.

Eftermiddagen ägnades åt budgetarbete. Därefter tog jag bussen till Habo för att delta i deras firande av Europadagen. Jag och Inger Gustafsson passade sedan på att dela ut mängder med broschyrer om EP-valet från Liberala kvinnor i brevlådor i Habo. Det behövs fler liberala feminister i EU! #blogg100

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...