5 juni 2014

En extremt bra dag!

Blev en otroligt bra dag idag!! Under förmiddagen fick jag besök av genusforskaren Christian Eidevald. Vi pratade om vikten av att barn ska få möta både män och kvinnor under uppväxten, hur ett fåtal människor som begått brott skapar en känsla av kollektiv skuld (utifrån ett resonemang som skulle vara orimligt i andra sammanhang; om en kvinnlig butiksanställd stjäl innebär det inte att alla kvinnor som arbetar i butik är tjuvar) och om vikten av rutiner för att förebygga all form av övergrepp och kränkningar.

Vid lunch besökte jag och övriga allianskommunalråd, dvs inte miljöpartiets kommunalråd, Basic Care Unit. Dels fick vi information om själva företaget, dels besökte vi ett par av deras nöjda hemtjänsttagare som berättade om vikten av att själva kunna välja vilken hemtjänstutförare man vill ha. Folkpartiet i Jönköping vill säkerställa att den information som lämnas om olika hemtjänstutförare är objektiv. Då ökar den reella valfriheten för medborgarna. Vårt besök idag stärkte bilden av att det behovet är stort! Dessutom var det extra roligt att bli igenkänd av båda makarna!

På seneftermiddagen var det dags för äldste sonens studentbal. Han och hans sällskap var så fina och både jag och min man kände oss otroligt stolta!! Väl hemma igen låg det ett anställningsbevis till yngste sonen i brevlådan. Sammantaget en extremt bra dag som politiker och förälder!! #blogg100

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...