3 juni 2014

En rörig dag

En ganska rörig dag idag. Under förmiddagen sammanträde med kommunstyrelsen. Först fick våra gamers Erin och Rinaldo berätta om spelindustrins utveckling och Jönköpings utmaning, mycket spännande! Därefter genomgång av dagens ärenden. Framförallt parlamentariska kommitténs förslag och mitt jämställdhets-yttrande väckte mycket diskussion. Kommunstyrelsen beslutade till sist att föreslå kommunfullmäktige att inte slå ihop kulturnämnden och fritidsnämnden men däremot att slå ihop förvaltningarna. Återstår att se vad kommunfullmäktige beslutar.

Jag yrkade att förmånsbilar för kommunalråd ska avskaffas men fick bara medhåll av Birgit Sievers, övriga var emot. Jag tycker att detta är en viktig fråga. Om ledande politiker vill att allmänheten ska köra mindre bil så måste man själv vara ett föredöme.

När det gällde alla mina förslag för att förstärka jämställdhetsarbetet fick jag tyvärr inte med mig mina majoritetskollegor. Däremot fick jag stöd av socialdemokraterna. Tyvärr förlorade vi med en röst men min förhoppning är att vi tillsammans kan få igenom förslagen i kommunfullmäktige. Förslagen handlade om chefstäthet inom hemtjänsten, ofrivilliga deltider mm, se förteckningen nedan.Under seneftermiddagen blev det inspelning av ett nytt avsnitt av min och Patricks podcast. Därefter debatt som HSO bjudit in till om funktionshinderpolitiken. Väl hemma vid 19.30-tiden avslutar jag nu kvällen med genomgång av en del papper. Lägger mig nog också lite tidigare än vanligt. Ser onekligen fram emot semestern! #blogg100


Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...