26 juni 2014

Straffa den som borde fattat vad nej till sex betyder!


Här hittar du min kampanjfilm på YouTube!!
Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...