28 juli 2014

Köpenhamn

Under helgen har hela familjen varit på minisemester i Köpenhamn. På fredagskvällen åt vi hamburgare på Hard Rock Café. Hela lördagen tillbringade vi med min svåger och hans sambo. Vi började på Den Blå Planet, där det finns mängder med olika akvarier. Sedan blev det en promenad på Ströget. Större delen av tiden tillbringade vi sedan på Tivoli med olika åkattraktioner, god middag, femkamp, storbandsmusik, ljusshow och fyrverkerier. På söndagen besökte vi Glyptoteket på förmiddagen och sedan åt vi lunch hemma hos min svåger i Malmö. Det blev en väldigt omväxlande, gemytlig och varm helg!
23 juli 2014

Från Åhus till Kroatorpet

Min man, jag och vår yngste son har precis kommit hem efter fyra dagar hos mina föräldrar i Åhus. Träffade även min bror och hans döttrar där. Med detta fantastiska sommarväder blev det verkligen som en minisemester vid Medelhavet. Det blev promenader på stranden, bad i 23-24 grader varmt vatten, grillat, födelsedagsfirande och samtal om både stort och smått.


Väl hemma igen har jag rensat ogräs i trädgården och plockat en del av alla våra röda vinbär för att göra vinbärsgelé. På kvällen var det sedan dags för ännu en konsert med Åke Perssons solister, den här gången på Kroatorpet. Det var väldigt många som kom för att lyssna, definitivt fler än 100 personer. Tack och lov blev jag inte så nervös den här gången. Kom ihåg all text och skakade bara lite grann - väldigt skönt!

21 juli 2014

Mårtenssons mandatrapport

Så var det dags för min sjunde halvårsrapport som kommunalråd, den här gången en rapport avseende hela mandatperioden. Vad har hänt, utifrån min horisont, när det gäller jämställdhet, integration och kultur? Vad har hänt med de barnfrågor som Folkpartiet drivit? Framförallt har infrastrukturen på samtliga områden förbättrats väsentligt, en förutsättning för fortsatt framgångsrik och hållbar utveckling. Stolt men inte nöjd är väl den bästa sammanfattningen. Folkpartiet vill mer. Jag ser många utmaningar för framtiden, utmaningar som Folkpartiet vill ta sig an med full kraft.

Jämställdhet
Vad har hänt?
 • MÅL. De högsta kommunövergripande politiska målen har könsuppdelats och ett nytt mål har antagits om att lönegapet mellan kvinnor och män ska minska.
 • INFRASTRUKTUR. En jämställdhetsplan har antagits. En revidering av jämställdhetsplanen pågår, bl a med skrivningar om könsrelaterat våld. Handlingsplaner finns i alla förvaltningar och i de flesta bolag, en jämställdhets- och mångfaldsstrateg har anställts och ett jämställdhetsnätverk har inrättats. Kvinno- och tjejjouren har fått nya lokaler.
 • KUNSKAP. Utbildning har anordnats både för tjänstemän och för politiker. Dialogmöten har anordnats med nämnds- och bolagspresidier, förvaltningschefer och VD-ar med fokus på rekrytering och den könssegregerade arbetsmarknaden. Höstens möte kommer handla om kommunanställda kvinnors ohälsa.
 • KÖNSSEGREGATION. Andelen unga män med sommarjobb/feriepraktik inom barnomsorg, äldreomsorg och på städavdelningen har ökat. Enligt den nyligen antagna strategin för studie- och yrkesvägledares kompetensförsörjning ska genusperspektivet vara en naturlig del under utbildningstillfällena. Ett samarbete med Högskolan och SKL pågår för att få fler män i förskolan.
 • ARBETSFÖRHÅLLANDEN. Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat, kvinnornas medellön har ökat och skillnaden mellan kvinnors och mäns medellön har minskat.
 • BOLAG. Kartläggning har gjorts av könsfördelningen i de kommunala bolagsledningarna. Informationsmöten har anordnats för de som är intresserade av att vara ledamöter i kommunala bolagsstyrelser. Jönköpings Rådhus AB har uppmanat sina dotterbolag att beakta mångfaldsperspektivet vid nyrekrytering och att se över sina rekryteringsrutiner ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
Vilka utmaningar ser jag framöver?
OHÄLSAN hos våra kommunanställda kvinnor måste minska.
CHEFSTÄTHET. Antalet medarbetare per enhetschef i hemtjänsten måste minska.
ARBETSTID. Ofrivillig deltid, delade turer och timanställningar måste minska.
BOLAG. Jämställdheten i bolagsledningarna måste öka.

Integration
Vad har hänt?
 • MÅL. Kommunen har som mål att andelen anställda kvinnor och män med utländsk bakgrund ska återspegla befolkningens faktiska sammansättning. Numera redovisas även bolagens anställda. Andelen har ökat men arbetet med att anställa fler medarbetare och chefer med utländsk bakgrund ska intensifieras ytterligare.
 • INFRASTRUKTUR. Alla nämnder och de flesta bolag har konkreta och mätbara mål för sitt integrationsarbete. Kommunens integrationsarbete ska leda till arbete, utbildning, trygghet, tillväxt och folkhälsa. Arbetet ska vara aktivt, målinriktat, jämställt och varierat. Riktlinjer har antagits för anslaget till integration och delaktighet. En ny integrationssamordnare har anställts på heltid. Ett kommunalt tjänstemannanätverk för mänskliga rättigheter har inrättats för att skapa en tydligare samordning mellan kommunens förvaltningar.
 • KUNSKAP. En integrationskonferens har anordnats. Ett dialogmöte har anordnats med nämnds- och bolagspresidier, förvaltningschefer och VD-ar med fokus på mångfald och rekrytering. En föreningsmässa har arrangerats och ytterligare en planeras på Österängen. 2017 kommer Nordens största forum för mänskliga rättigheter (MR-dagarna) hållas i Jönköping. När det gäller nationella minoriteter finns det nu information på kommunens hemsida och det pågår arbete med att ta fram riktlinjer för samråd.
 • SYSSELSÄTTNING. En företagarskola har etablerats på Öxnehaga. Ett samarbetsprojekt har drivits mellan arbetsmarknadsavdelningen och arbetsförmedlingen för att få fler utlandsfödda kvinnor med utbildning i arbete. Arbetsmarknadsanställningar har skapats på Öxnehaga och Österängen.
 • BOENDE. Flera miljoner har investerats i kommundelsutveckling på Österängen. Ett samarbetsprojekt har påbörjats på Huskvarna Söder med tre privata bostadsbolag, Fastighetsägarna och HFF.
Vilka utmaningar ser jag framöver?
UTLANDSFÖDDA KVINNOR. Arbetslösheten bland dem måste minska.
CHEFER. Fler chefer med utländsk bakgrund behöver rekryteras.
STRATEGI. En kommunal integrationsstrategi behöver tas fram.

Kultur
Vad har hänt?
 • MÅL. En ny kultur- och biblioteksplan har antagits. En utvecklingsplan för Smedbyn och en aktivitetsstrategi för kulturvitalisering av stadskärnan är klara. Arbete med en handlingsplan för kulturella kreativa näringar pågår.
 • INFRASTRUKTUR. Länsmuseet och Huskvarna teater har renoverats. Kulturskolan har fått nya lokaler. Medel har avsatts för en satsning på Huskvarna bibliotek, ABM-huset (Arkiv, Bibliotek, Museum), Kulturhuset, en ny godsmottagning till Länsmuseet och en ny bokbuss. En ny kulturchef och en ny allmänkulturchef har anställts. Beslut har tagits om ny organisation av Kulturhuset, nya regler för bidrag till studieförbunden och riktlinjer för kulturnämndens hantering av konst. Nytt avtal har slutits mellan Länsmuseet och Jönköpings Läns Konstförening och arbete pågår för förnyande av avtalet med Jönköpings Läns Hembygdsförbund.
 • KUNSKAP. En förförstudie gällande högre utbildningar i Jönköpings län med koppling till kulturella och kreativa näringar har gjorts och en fördjupad förstudie om detta är nu på gång. En förstudie om kulturarvssamverkan i Jönköpings län har gjorts. En studie om olika möjligheter för den framtida användningen av Rosenlunds herrgård och dess omgivning pågår. Kommuninvånarna har genom en enkät fått möjlighet att påverka utvecklingen av kulturlivet.
 • HÖJD.  Länsmuseet har klimat- och säkerhetsanpassats för att kunna ta emot värdefulla objekt. Budgeten för utsmyckning har ökat. En internationell gästateljé har inrättats i Smedbyn. En fristadsförfattare har tagits emot. Ett projekt kallat ”Konsthall på väg” har startat. Digitalisering av Jönköpings teater pågår så att bl a livesändningar av opera ska kunna sändas.
 • BREDD. Kulturbudgeten för 2014-16 var den bredaste kultursatsningen någonsin i vår kommun. Skapande skola-projekt har nått tusentals elever i grundskolan. Kultur på recept har införts. Utveckling av kulturella mötesplatser utanför Jönköpings tätort pågår.
Vilka utmaningar ser jag framöver?
BILDEN. Bilden av kulturlivet här behöver förändras, såväl vår egen som andras.
SAMVERKAN. Samverkan behöver öka med kommunens invånare, kulturinstitutionerna, den ideella sektorn och näringslivet.
NÖJDHET. Kommuninvånarnas nöjdhet med kulturen ska öka.
VISION. Det behövs en kulturvision för Jönköpings kommun.

Särskilt om barn och unga
Vad har hänt i de frågor FP drivit?
 • STÖDCENTRUM för unga brottsutsatta har permanentats
 • Ett BARNAHUS för Jönköpings län har inrättats.
 • En BARNSTRATEG har anställts.
 • Ett PRIS för berömliga insatser för barn har inrättats.
 • Anslaget till BRIS har höjts.
 • En motion om SKRIFTLIGA RUTINER vid personbrott mot barn har ingivits.
Vilka utmaningar ser jag framöver?
SKRIFTLIGA RUTINER vid personbrott mot barn behöver tas fram.
PROSTITUTION. Mer arbete behövs för att förebygga och upptäcka unga i prostitution.
BARNAHUS. En uppföljning behövs för att utveckla verksamheten optimalt.
Ett BEHANDLINGS- OCH KUNSKAPSCENTRUM behövs för likvärdigt stöd och kvalificerad behandling avseende våld i nära relation.
NEUROPSYKIATRISKA PROBLEM. Utredningstiden behöver kortas.

18 juli 2014

Att nå dit man siktar

Igår tog jag och min man våra första golflektioner på många år. Så här i efterhand kan jag tycka att i vart fall jag borde gjort det för länge sedan. Fick ändra bollplaceringen, min stans, min vinkling på klubban, min placering av höger axel och tyngdplaceringen på fötterna. Inga småsaker med andra ord. Som tur är har jag en god kroppskontroll så jag har ganska lätt att anamma den typen av förändringar. Idag spelade vi golf igen för att testa det vi lärt oss igår. Gick förvånansvärt bra! Nu kom jag i mycket större utsträckning dit jag siktade, vilket onekligen underlättar även i golf :)


Har för övrigt ägnat mycket tid åt mina barnboksillustrationer. Går framåt även där, börjar hitta det uttryck jag vill förmedla. Igår kom så äntligen originalinbjudningarna till vernissaget i Wien, underbart! Har känts nästa overkligt emellanåt men nu kom vernissageinbjudan, utställningen finns på MOYA´s hemsida, tavlorna står färdiga, hotellet är bokat och resan är planerad. Med andra ord - drömmen blir verklighet!
16 juli 2014

Övning ger färdighet

Vilken utmaning detta med barnboksillustrationer är! Just en sådan utmaning som ligger så långt utanför bekvämlighetszonen att man känner svindel. Samtidigt som man vet att man kommer klara det och att man kommer utvecklas enormt under processen. Men det är svårt. Känns ganska skönt att då läsa om Hillary Clinton, det finns ju olika grader av utmaningar i livet :)

För att komma i så god form som möjligt inför hösten har jag börjat springa lite oftare, hittills varannan dag på semestern. Allting går lättare om man har en god kondition. Min man har kommit igång ordentligt med sin cykling men själv har jag faktiskt inte cyklat sedan den där turen med Kurt i Tranås. Imorgon blir det i gengäld golfträning. Känns som om både jag och min man behöver lite extra stöd för att få till flytet på golfbanan.

14 juli 2014

Många bollar i luften

Vilken fantastisk dag! Började med att jag städade klädkammaren. Låter kanske inte så spännande men för mig är det en förutsättning för kreativitet att jag skapar ordning omkring mig. Sedan sprang jag en runda, fick nöja mig med en lite mindre runda eftersom träningsvärken inte riktigt släppt. Under kvällen blev det sedan, av olika omständigheter, så att jag kom överens med en författare/regissör om att illustrera hans barnbok. Utgivning är ännu inte klar men förhoppningen är förstås att någon ska vilja ge ut boken. Jag vill därför ännu inte gå ut med vem författaren är men han har varit aktiv sedan 70-talet. Ska nu ägna sommaren åt att skapa ett dussin bilder och infoga dem i hans text, otroligt spännande! Igår skickade jag min mandatrapport till olika media i Jönköping, återstår att se om någon av dem är intresserad. Igår passade jag förresten också på att anmäla mig till Nordisk Salong 2014, besked om man kommer med ges i början av september. Med andra ord många bollar i luften som jag för närvarande inte vet hur de landar - men det är väl det som är charmen med livet?

12 juli 2014

Semesterdag

En ganska traditionell semesterdag idag. Sovmorgon. Frukost utomhus. Börjat planera ett par utflykter som vi skulle kunna göra under semestern. Löpning 8 km. Under eftermiddagen jordgubbstårta i Bönared! Middag ute på altanen. Har börjat fundera på motiv till den tavla jag ska ställa ut på Anti-trafficking day.11 juli 2014

Att få förtroende från degusar och invånare

Idag började äntligen min semester!! Har inte gjort många knop idag. Började läsa Hillary Clintons bok, oerhört intressant om hur hon kämpat för att få väljarnas förtroende. Dessutom extra stimulerande att läsa den på engelska. Har också lyckats få degusarna att sitta och äta i min famn. Det tar verkligen tid att få djurs förtroende. Har nu haft dem hos oss i 3,5 veckor och mutat dem med mandelbitar flera gånger om dagen. De är fortfarande inte jätteförtjusta i att hållas men det går framåt. Förtroende är inte något man får utan något man måste förtjäna.

Dagen kom dock att präglas en hel del av Sexy Car Wash. När jag var i Almedalen fick jag meddelanden från en kommuninvånare via Facebook om att en kvinnlig chef kunde vara inblandad. Så fort jag var tillbaka på kontoret i måndags såg jag till att diarieföra meddelandena och kontakta personalchefen som i sin tur informerade socialdirektören. Det visade sig att informationen stämde och idag har detta varit mediernas snackis. Mitt uttalande i radion kan ni höra här. En fråga om förtroendet för den kommunala verksamheten.


10 juli 2014

Från Proffskopia till prostitution

Inledde dagen med att hämta mina två tavlor hos Proffskopia. De tavlor som jag ska ställa ut i Wien i augusti. Du kan läsa om vernissagen den 25 augusti här. Återstår nu bara att planera bilresan tur och retur Wien.

Tog med mig en god Kaffe Latte från Konditori Napoleon till jobbet för att få lite extra kraft. Under dagen lyckades jag faktiskt bli klar både med min rensning av papper och med min mandatrapport. Ska nu bara finslipa rapporten lite innan det är dags för publicering.

Har också fått till en fin annons på JMini, tack vare Erika på Bokstavstyp och fotograf Marie Wärnbring. Du hittar den i högerspalten på www.jmini.se. Onekligen en rolig valrörelse! Hittills radioreklam, animerad film och olika sorters reklam på internet. Förra valet var det bara flygblad och affischer. Det är nya tider nu :)

Men nu är det äntligen dags för semester! Efter jobbet blev det After Work med Rebecka Swande, som jag träffat genom Blogg100. En väldig trevlig kvinna! Det blev ett väldigt spännande samtal, bl a om trafficking och prostitution, och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer kunna påverka de frågorna i Jönköping!

9 juli 2014

En bra onsdag

Min mandatrapport börjar arta sig, idag blev jag klar med kulturdelen. Skriver dels om vad som hänt, dels om de utmaningar jag kan se framöver. Räknar med att bli klar under morgondagen. Före dagens lunch passade jag på att kampanja med material från Liberala kvinnor, mycket uppskattat! Passade extra bra eftersom lönegapet mellan kvinnor och män som är anställda i Jönköpings kommun minskat och nu ligger på 3,14 %. Glädjande nog träffade jag sedan på Jasmina Tomasevic när jag skulle äta lunch så det blev ett riktigt trevligt lunchsamtal, bl a om att byta karriär.

Efter arbetet var det dags för konsert med Åke Perssons solister. Att man ska behöva bli så nervös av att sjunga offentligt :( Tappade helt bort texten i början men kom någorlunda snabbt igång igen. Det är verkligen helt annorlunda att sjunga jämfört med att tala. När man sjunger kan man inte pausa, hosta eller tänka efter. Man måste leverera, direkt. Förra konserten blev jag så nervös så jag skakade, idag tappade jag bort en del text. Men Robin Sharma brukar säga att man ska utsätta sig för något skrämmande varje dag för att utvecklas. Och nog utvecklas vi som sjunger för Åke Persson, det kan jag lova!

8 juli 2014

Rapporter i fokus

Idag publicerades Jönköpingspostens reportage om mig. Inte så illa, tycker jag. Har ägnat både gårdagen och dagen åt att rensa papper på mitt arbetsrum och påbörja min "mandatrapport". För dig som missat det så har jag varje halvår sedan jag började som kommunalråd skrivit en halvårsrapport. Nu är det dags för min sjunde rapport men eftersom mandatperioden börjar gå mot sitt slut tänker jag summera alla de 3,5 åren. Det är alltid jobbigt att gå igenom alla sina papper men en enorm tillfredsställelse att få det gjort. Dessutom väldigt skönt att skriva ned vad som hänt sedan sist, då vet man att man faktiskt gjort någon nytta.

Under förmiddagen idag fick jag besök av Sveriges Radio som gjort en undersökning om allmänhetens nöjdhet med oss kommunalråd. Då kändes det onekligen extra skönt att kunna berätta om mina halvårsrapporter! Under kvällen har jag designat en personvalsannons till JMini. Har också ägnat en del tid åt att uppdatera layouten på min blogg. Ska nu sångträna inför morgondagens konsert med Åke Perssons solister på Bauers brygga. Jag ska sjunga Leonard Cohens "Hallelujah". Hoppas jag inte blir lika nervös som i förra veckan...

7 juli 2014

En liberal feminist på vift

Har nu kommit hem efter fem dagar i Almedalen. Nöjde mig med att uppdatera Facebook...Men nu ska jag berätta även här! Jag kom till Visby i onsdags eftermiddag. Liberala kvinnor hade hyrt ett hus ett par kilometer utanför centrum så några av oss hyrde cyklar. Under seneftermiddagen lyssnade vi sedan på Juseks seminarium om löneskillnader bland deras medlemmarna. Jusek vill att totalt 3,5 mån av föräldrapenningsdagarna inte ska vara överlåtningsbara. På kvällen lyssnade vi på Åsa Romsons tal, inte särskilt bra.

På torsdagsmorgonen tog vi oss till Domkyrkan för att höra ärkebiskopen Antje Jackelén tala om det kvinnliga ledarskapets utmaningar. Till och med hon har ändrat sig och anser numera att kvotering av kvinnor kan vara bra! Därefter lyssnade vi på ett samtal om surrogatmödraskap, en otroligt komplex fråga. Under eftermiddagen delade vi ut flygblad. Sedan anordnade Sveriges Kvinnolobby en utfrågning av partierna för att få fram vem man ska rösta på om man vill ha jämställdhet. Folkpartiet företräddes av vår förträffliga liberala kvinna Jenny Sonesson! På kvällen lyssnade vi på Fredrik Reinfeldt som höll ett fantastiskt tal men tyvärr inte nämnde ett enda ord om jämställdhet.

Hela fredagen ägnade vi åt styrelsemöte som avslutades med middag på Strands veranda. Det blev ett bra möte och en helt fantastisk kväll.

Lördagen var Folkpartiets dag. Vi började med att i våra fina t-shirtar delta vid presskonferensen där Jan och Maria berättade att de vill avsätta en hel miljard till 10 000 fler förstelärare i skolan, förstelärare i förskolan samt karriärtjänster för barnmorskor och specialistsjuksköterskor. Hann också dela ut ytterligare flygblad. Efter lunch höll Jan Björklund ett fantastiskt tal som bara handlade om jämställdhet. Därefter blev det partiledarintervju i SVT. Under hela dagen utgjorde Liberala kvinnor en fan-club till Jan :) Avslutade kvällen med saffranspannkaka på Rosengården i Visby!
Björklunds tal (liberala kvinnor jublar ca 14 sek in i sändningen)
SVT Debatt (liberala kvinnor syns i bakgrunden)

Igår åkte jag hem igen. På flygplatsen träffade jag Birgitta Ohlsson, som alltid lika uppmuntrande!! Väl hemma igen känner jag mig glad, inspirerad och faktiskt ganska utvilad - det här gör jag gärna om!Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...