12 augusti 2014

Från nationella minoriteter till närpoliser

I förmiddags hade jag ett mycket bra möte med Liz Modin om nationella minoriteter. Liz ska ta fram riktlinjer för de samråd som vi avser att genomföra i början av nästa år. Tanken är att framöver också arbeta fram ett styrdokument och en handlingsplan för att säkerställa att våra nationella minoriteters rättigheter respekteras.

Under kvällen blev det valupptakt med folkpartister från hela länet. Väl hemma igen har jag ägnat mig åt att förbereda morgondagens mycket intressanta möte med folkpartiets Johan Pehrson och närpoliser från våra prioriterade bostadsområden. Det SKA finnas närvarande och synliga poliser i utsatta stadsdelar!

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...