13 september 2014

Mitt tal i Huskvarna idag

Vi i FP är övertygade om att det med en samlad strategi finns goda möjligheter att stärka Huskvarna. Och för att utveckla den här kommundelen behövs det fler bostäder och arbetsplatser men också ett strategiskt arbete för att skapa ett attraktivt centrum både för handel och för kultur.

I budgeten som antogs förra året drev FP på att en internationell gästateljé skulle etableras i Smedbyn, just för att aktivt utveckla Huskvarnas kulturella centrum. Det innebär att både nationella och internationella konstnärer fr o m den här sommaren har kunnat erbjudas bostad och ateljé i Smedbyn. Den verksamheten har utvecklats i samverkan med landstinget och aktörerna i Smedbyn. Och tanken är att detta ska inspirera och gynna konst- och kulturlivet och locka folk till Smedbyn.

På Huskvarna Söder har ett projekt påbörjats för att lyfta området. Detta på Folkpartiets och Hyresgästföreningens initiativ. Det är ett samarbete mellan privata bostadsbolag, branschorganisationen Fastighetsägarna, HFF och kommunen. Meningen är att satsningen ska leda till möten mellan barn, ungdomar och vuxna från olika delar av Huskvarna söder och öka sammanhållningen bland boende och verksamma i området. Projektet finansieras gemensamt. Jönköpings kommun bidrar med hälften, 275 000 kronor, från kommunens anslag för integration och delaktighet.

När det gäller Maden så har ju VIKSTADEN på ett förtjänstfullt sätt visat hur det området skulle kunna omvandlas till en modern stadsdel med verksamheter, service, kommunikation och upp till 850 bostäder. Vi i FP vill att man påbörjar det omvandlingsarbetet NU!

När det gäller Huskvarnaån så är vi folkpartister missnöjda med den skötselplan som kf beslutade om på 90-talet inte följts. Vi kommer göra ytterligare påstötningar för att få ordning på skötseln.

Som alla vet så pågår det ju en planering av en ny förvaltningsbyggnad för att ersätta det nedslitna stadshuset. Äntligen ska anställda få ändamålsenliga lokaler. Dessutom kommer vi skapa en modernt och flexibelt bibliotek. Detta nya bibliotek är den största kulturinvestering som planeras under de närmaste åren och är en väsentlig del i utvecklingen av Huskvarnas kulturella centrum.

Visste ni förresten att det under den plats där det nya stadshuset i Huskvarna ska ligga finns sandsten som man skulle känna använda för att få värme eller kyla? Den naturresursen vill vi i FP att man tar tillvara för miljöns skull! På liknande sätt som man gör på Ryhov och på Rättscentrum.

Avslutningsvis vill vi ha mer vatten i fallen! Vi tyckte att man borde låta vattnet flöda mer än en gång per år! För turisternas skull och för den biologiska mångfalden vore det en fördel om man kunde ha påsläpp flera gånger under sommaren, inte bara vid Fallens Dag.

Huskvarna är en viktig och vacker del av Jönköpings kommun och vi i FP vill gärna vara med och utveckla den till sin fulla potential!

The liberal lion is working hard!

Valrörelsen är i full gång nu! Sedan mitt förra inlägg har jag och Angela Hafström spelat in flera poddavsnitt. Jag har haft en kväll hemma ...