31 oktober 2014

Nya mål

Får börja återuppta bloggandet nu när det politiska läget äntligen är klart :) Glädjande nog blir det Alliansen som kommer fortsätta styra Jönköpings kommun, dock i minoritet. Tyvärr fick Folkpartiet inget kommunalråd. Jag har därför bestämt mig för att återgå till mitt arbete som relationsvåldsspecialist på ca 70 %. Om nomineringsstämman den 19 nov ger mig sitt stöd kommer jag att ägna resterande 30 % åt att representera FP i kommunledningen, vara ordförande i personalutskottet, ledamot i kommunstyrelsen och i ledningsutskottet samt vice ordförande i Länsmuseet.

Efter att i fyra år varit helt säker på att jag aldrig mer ville bli åklagare, väcktes plötsligt lusten och engagemanget igen den 18 oktober när jag lyssnade på Mikko Roth på Anti-trafficking day. Efter att dessutom ha fått besked om att ny chef för Åklagarkammaren kommer tillsättas inom kort och att arbetsuppgifterna på kammaren förändrats har jag bestämt mig för att gå tillbaka. Jag ser faktiskt fram emot att arbeta med Barnahuset (som vi i FP drivit igenom) och att ha förhandlingar i Rättscentrum (som jag faktiskt ännu inte besökt).

Jag har också bestämt mig för att enbart kandidera till riksdagen 2018 och därefter lämna kommunpolitiken. Mitt fokus kommer ligga på rättspolitik. Jag är nominerad till att fortsätta som ledamot i Liberala kvinnors centralstyrelse och jag hoppas att jag kommer kunna fortsätta som dess rättspolitiska talesperson. Som ni vet brukar jag arbeta väldigt långsiktigt, så därför börjar jag min riksdagskampanj NU!

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...