24 november 2014

Avslut

I fredags hade jag ett avslutande möte med min företagsmentor. Det har varit ett bra år. Mentorskapet har både varit en trygghet och en drivkraft. Jag är tacksam för att jag fått delta i detta samarbete mellan Almi och NyföretagarCentrum! Som företagare står jag vid randen till nästa utvecklingssteg. Barnboksmanus som jag illustrerat är inskickat till flera förlag, ett designuppdrag är på gång, två av mina tavlor ställs nu ut på Hudoteket, jag inväntar besked om ev köp av de tavlor jag gjorde till Antitrafficking-day, jag inväntar också besked från Wien om ev samarbete och hoppas att mina designade akustiktavlor ska få vara med på Stockholmsmässan 2015. Hoppas det lossnar inom kort!

Idag var det dags för sista styrelsemötet i Jönköpings läns museum för min del. Efteråt blev det visning av Nationalmuseums utställning "Yrke konstnär", buffé och avtackning. Sammantaget är jag mycket nöjd med mina fyra år som ordförande. Vi har fräscha och säkra lokaler och en ny godsmottagning på gång, en ekonomi i balans och ett lovande målprogram att överlämna för beslut till tillträdande styrelse mm. I januari tar Regionen över ordförandeposten och Folkpartiets Inger Gustafsson går in som vice ordförande. Utmaningarna under nästa mandatperiod för Länsmuseet är bl a att få ökat anslag från Regionen, bygga magasin, bidra till att utveckla kulturturismen och så förstås att utveckla verksamheten så att museet kan bli nominerat till Sveriges bästa museum!

Jag tycker om avslutningar. Bra avslut ger förutsättningar för lyckad nystart. Jag är därför väldigt mån om att avsluta olika uppdrag genom att se till att ytterst god ordning råder, avtacka på lämpligt sätt och genom att överlämna professionellt till ev efterträdare så att utvecklingen kan fortsätta på bästa tänkbara sätt.

19 november 2014

Äkta förändring börjar i vardagen

Äntligen börjar tillvaron klarna. Under kvällen fick jag Folkpartiets förtroende att vara ordförande för kommunens personalutskott. Ett mycket viktigt uppdrag eftersom kommunen har mer än 11 000 anställda. Uppdraget omfattar väldigt många av de frågor jag brinner för - att minska lönegapet mellan kvinnor och män, att minska kommunanställda kvinnors ohälsa, att sträva efter fler kvinnor som högre chefer, att öka andelen anställda och andelen chefer med utländsk bakgrund, chefsrekrytering, personalutbildning, hbtq-kunskap mm. Uppgifter kommer dessutom föras över från Jämställdhets- och integrationsutskottet. Jag kommer också sitta i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i ledningsutskottet.

Att Folkpartiet vill förnya sig är ingen nyhet men förändring kräver mod och äkta förändring börjar och blir hållbar genom förändringar i vardagen. Jag kommer därför nästa år göra en nystart på mitt gamla arbete som relationsvåldsspecialist, ha ett helt nytt politiskt uppdrag och jag väljer att lämna en förening som jag varit aktiv i för att om något år fokusera på någon annan förening. Planeringen av min kampanj för att komma in i riksdagen 2018 har påbörjats. Dessutom hoppas jag på ett spännande designuppdrag i en helt ny bransch inom kort. Och så har jag ju färgat håret och köpt nya glasögon - nya, fina foton på sociala medier från Marie Wärnbring kommer förhoppningsvis i nästa vecka :)

8 november 2014

Mitt tal på Arkivens dag på temat orostider

Läste ni i tidningen igår att krig inte längre är det som skrämmer landets 18-åringar allra mest? Nu är rädslan att drabbas av ebola och andra smittsamma sjukdomar större. Men fler ungdomar än tidigare tror att det finns en risk att drabbas av krig. Det visar den årliga undersökning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjort. 6 700 18-åringar har bland annat svarat på frågor om vilken allvarlig händelse som skrämmer dem mest. Tydligen är kvinnor oftare rädda för att drabbas av krig medan män oftare är mest rädda för epidemier. Personer med utländsk bakgrund är oftare rädda för att drabbas av krig eller terrorism.

Mot bakgrund av den här undersökningen har jag valt att tala om epidemier, invandring och ubåtar.

Sjukdom
Med tanke på mediabevakningen av ebola är det inte konstigt att många är oroliga. Enl Världshälsoorganisationen hade den 25 okt drygt 10 000 personer insjuknat och nästan 5 000 personer avlidit. Ännu har inte Jönköpings län drabbats, vad jag vet, men vi har tidigare drabbats hårt av en annan epidemi - Spanska sjukan.

På Wikipedia kan man läsa att Spanska sjukan var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget. Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör Spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. De flesta som dog avled på grund av bakteriell lunginflammation. De flesta dödsfallen skedde 6–11 dagar efter insjuknandet. Kulmen nåddes på de flesta håll i oktober 1918.

Den 17 okt 1918 skrev John Bauer ett brev till sina föräldrar. Det brevet finns på vårt Länsmuseum. Bauer skrev om att hans stuga ännu inte var färdig eftersom alla arbetarna låg i Spanska sjukan och en av dem var döende samt att byggmästarens fru var utom allt hopp. John Bauer skrev att han hade en känsla av Digerdöden.

Av Jönköpings stadsläkares veckovisa statistik kan man utläsa att 345 personer insjuknade 27 okt - 2 nov 1918.

I april 1919 skrev förste provinsialläkaren i Jönköping, C H Lundberg, om epidemien i Jönköpings län. Han uppskattade antalet sjukdomsfall till 40 % av länets befolkning eller omkring 90 000. Antalet dödsfall i länet uppgick till omkring 800, ca 9 % av antalet insjuknade. Störst var den relativa dödligheten i Tranås, där 0,69 procent av hela befolkningen dog, och i Eksjö, där 0,52 procent dog. Bidragande orsak till sjukdomens hastiga framfart ansågs vara allmänhetens stora okunnighet i och bristande intresse för hemhygien samt den i regel bristfälliga sjukvården i hemmen.

Krig och fattigdom
Krig och fattigdom är naturligtvis alltid oroande. Ni läste säkert igår om alla ensamkommande flyktingbarn som beräknas komma till vårt län. Enl MSB:s undersökning känner tre av fyra 18-åringar till konflikten i Ukraina och IS terroraktiviteter och det har under ganska lång tid varit mycket debatt kring tiggande rumäner och en ökande invandring. Så sent som den 4 nov höjde Migrationsverket sin prognos över antalet asylsökande nästa år till mellan 80 000 och 105 000 personer, framförallt pga kriget i Syrien.

Så hur ska vi ställa oss till invandringen? Det är naturligtvis en komplex fråga som innebär ökade krav på hela samhället i fråga om beredskap och planering. MEN, en historisk tillbakablick kan ge oss betydelsefulla perspektiv.

2013 invandrade 3563 pers till Jönköpings län. MEN 1887 utvandrade faktiskt nästan exakt lika många länsbor, 3570. De senaste åtta åren har det invandrat mer än 2000 pers per år till länet, sammanlagt 21322 pers. MEN de tuffaste 8 åren mellan 1880-1892 utvandrade mer än 2000 pers per år, sammanlagt nästan exakt lika många som invandrat de senaste 8 åren, totalt 21317 pers.

Så om någon tycker att det kommer alldeles för många invandrare till Jönköpings län så betänk att lika många av våra länsbor invandrade till något annat land för ca 120 år sedan. Det är med andra ord dags att återgälda den generositet som andra länder visade mot oss svenskar när det var vi som var tvungna att fly!

Ubåtar
Avslutningsvis lite om ubåtar. Ingen har väl missat ubåtsjakten i Stockholms skärgård i oktober? Den väckte naturligtvis stor oro. Men alla kanske inte känner till att vi har haft en ubåt i Munksjön…

Den 7 juni 1959 hölls Försvarets dag i Jönköping. Om detta skrev Lennart Lindberg på JNytt en artikel i förra veckan, bl a baserad på en artikel av Leif Aljered i tidskriften Flottans män nr 3/2011. Denna dag hade 40 000 åskådare samlats för att se Flottan delta med bl a två motortorpedbåtar och en miniubåt. Miniubåten hette Spiggen och var den enda miniubåt som den svenska marinen någonsin haft. Flottan visade upp hur man tvingar upp en främmande ubåt. Spiggen sänkte ner en sonar och markerade efter ett tag med ett knallskott att den hittat något. Då kom motortorpedbåtarna och fällde sjunkbomber. Efter några sekunder bröt ubåten ytan och övningen var avslutad. Spiggen, som egentligen hette X-51 Stickleback, användes av marinen från 1957 till 1970. Det var en begagnad miniubåt, utvecklad av Royal Marine i Storbritannien. Det byggdes fyra ubåtar av denna typ. När den tjänat ut skänktes den som museiföremål till Storbritannien som hade skrotat de andra tre. Den finns nu att beskåda på Imperial War Museum Duxford.

Kära åhörare
Ubåtsjakt kan vara underhållning!
Enligt MSB skulle tre av fyra 18-åringar ställa upp och arbeta ideellt vid en allvarlig händelse eller kris, vilket är en klar ökning från 2012 och 2013.
Och imorgon firar vi att Berlinmuren föll för 25 år sedan1
Vi blir alla bättre på att hantera dagens oroligheter om vi vet mer om historien. Arkiven är nyckeln till historien och därför är den här dagen så viktig. Som ordförande i Arkivförbundet är jag väldigt stolt över hur hela vårt län deltar i denna viktiga dag!

2 november 2014

Livets glädjeämnen

Under helgen har vi firat mina föräldrar som varit gifta i 50 år - guldbröllop. Det blev ett väldigt lyckat restaurangbesök med barn och barnbarn, guldtårta och romantiskt tal! Vid sådana tillfällen inser man verkligen hur mycket man har att vara tacksam för i livet!

Under bilresorna till och från Skåne har jag börjat planera för mina kommande fyra år. Ser faktiskt fram emot att få vara jurist igen! Har bl a anmält mig till Hildarys lunchträffar för jurister. Ska också köpa mig en ny snygg kostym - det var länge sedan - i någon fin färg som matchar mina nya färgstarka bågar!

Livet tar inte alltid den väg man tänkt sig. Ibland blir man ledsen och besviken och då måste man få sörja och samla kraft. Men faktum är att man sedan faktiskt har alla möjligheter att, utifrån sina egna förutsättningar, välja att göra sådant som man tycker är roligt - t ex färga håret och driva valkampanj!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...